فیلتر کربن

فیلترهای کربن از یک تکه استوانه ای شکل ساخته شده اند که دور تا دور آن با نوار توری شکل پوشانده می شود. معمولا بعنوان فیلتر مرحله سوم و به ندرت مرحله دوم در دستگاه تصفیه آب واتر تک استفاده می شود. عملکرد آن مشابه فیلتر کربن گرانول بوده و تکمیل کننده فرایند تصفیه آن می باشد، این فیلتر هم باعث حذف برخی آلاینده های شیمیایی آب مانند کلر و مشتقات آن نظیر تری هالومتان و همچنین باعث شفافیت و از بین رفتن رنگ، بو و طعم نامطبوع آب شده و قادر به حذف ذرات کربنی آزاد شده از فیلتر دوم و بطور کلی ذرات معلق بزرگتر از ۵ میکرون نیز است. زمان تعویض آن نسبت برابر دارد با میزان آلاینده های شیمیایی و مصرف آب، تقریبا زمان مناسب برابر با ۶ ماه برای آب های شهری و برای منابع دیگر آب بسته به دو پارامتر فوق الذکر با مشورت کارشناس دارد. معمولا کربن در انواع مختلف روی کیفیت آب تاثیر گذار است ولی نوع مرغوب تر آن از Coconat یا نارگیل ساخته می شود.

فیلترهای غشایی در برنامه های کاربردی فیلتراسیون استفاده می شود و توانایی این فیلتر در برابر مواد شیمیایی با سطح بالا و شدید مقاومت می کنند و آب آشامیدنی را با املاح لازم را در اختیار شما می گذارد. فیلتر ممبران به عنوان یک جایگزین برای متحمل ترین روش برای تجزیه و تحلیل میکروبیولوژیکی از نمونه های آب معرفی شده فرایند جداسازی غشائی بدون حرارت کار می کنند و در نتیجه انرژی کمتری نسبت به فرایند های معمولی جداسازی حرارتی نسبت به تقطیر، تصعید، یا تبلور مناسب تر و سریع تر است. این فرایند غشائی فیلتر ممبران با کمک فوق العاده میکروفیلتراسیون به حذف ذرات، کلوئید، و مولکولهای که در آب آشامیدنی است ضدعفونی می کند.

ادامه مطلب به انگلیسی

The carbon filter built around a cylindrical piece of netting covered with tape. Usually as a filter of the third stage and second stage water purifier water tek rarely used its founding same granular carbon filters and the filtration process is complete, the filter also removes some chemical contaminants like chlorine and its derivatives such as trihalomethanes and also transparency and loss of color, odor and unpleasant taste of water is released from the second filter to remove carbon particles and particles larger than 5 microns in general as well. Its replacement is equal to the amount of chemical pollutants and water consumption, about the right time of 6 months for urban water and other sources of water depending on the two above-mentioned parameters with the expert consultation. Usually carbon impact in a variety of water quality, but the more desirable type of COCONAT or coconut is made.

microbiological analysis of water samples presented membrane separation process work without heat, resulting in less energy than thermal separation process compared to conventional distillation, sublimation, or crystallization more convenient and faster. The filter membrane microfiltration membrane with extra help to remove particles, colloids, and molecules that provide drinking water disinfection.