فیلتر دستگاه تصفیه آب خانگی کارتریج  معمولا استوانه ای شکل تو خالی هستند  که بر طبق نوع کاربرد و بر مبنایی استاندارد های تعریف شده برای آنها به اشکال مختلف تولید شده و در صنایع گوناگون و به طرق مختلف ، مورد استفاده قرار می گیرند. زمینه مصرف این فیلترها هم برای تصفیه آب و مایعات و هوا تعریف شده است مدیا فیلتر کاتریج ها از انواع پلیمرها تا میکرو فایبرگلاس ها را شامل می شود.

ولی مدیای فیلتر کارتریج های مورد استفاده در تصفیه آب و مایعات از مواد پلیمر نظیر پلی پروپلین و پلی استر می باشد از موادی نظیر کربن اکتیو نیز در ساخت آنها استفاده می شود.

فیلتر کارتریج چین خورده

فیلتر کارتریج عمقی

فیلتر کارتریج الیاف تابیده

فیلتر کارتریج های رایج در فیلتراسیون مایعات از نظر تفاوت در شکل ظاهری مدیا معمولا در 3 گروه عمده زیر قابل طبقه بندی می باشند:

الف) فشرده : که معمولا چند لایه است و این لایه ها، با حرارت به یکدیگر فشرده شده است در نتیجه، کیفیت، جذب عمقی در این فیلترها بسیار بالا است پلی پروپیلن عمده ترین مدیای قابل مصرف در این فیلترهاست .

ب) الیاف تابیده: ما حصل تابیده شدن و به هم پیچیدن الیاف مدیا به فرم استوانه ای شکل است.

ج) چین خورده: مدیای این فیلتر کارتریج در اصل مسطح بوده که پس از تاشدن های مکرر به فرم پلیسه یا همان چین خورده در آمده و در قالب به شکل استوانه مستقر می گردد.

فیلتر تصفیه آب کارتریج الیاف تابیده

Household water purifier filter cartridge are usually hollow cylindrical according to the type of application and on the basis of defined standards for the production of different forms and in different industries and in different ways, are used. These filters for water purification and water consumption and air filter media cartridge from a variety of polymers is defined to include the micro fiber glass

But media cartridge filters used in water purification and liquid polymer material such as polypropylene and polyester are Celli of materials such as activated carbon used in making them

Filter cartridges folded

Filter cartridges depth

Filter cartridges, twisted fibers

Filter cartridges used in filtration media in terms of differences in appearance are usually classified into 3 groups as follows

A) compression, which usually has several layers and the layers are pressed together with heat as a result, the quality, the depth at the site is very high absorption Polypropylene most media used in this Filtration

B) twisted fibers: The results are wrapping twisted and media to form cylindrical fibers

C) folded: media filter cartridges essentially flat after repeated folding to form pleated or folded in and is based on a cylindrical shape

Water treatment, household water purifier, water purifier filter replacement pilot water purifier, replace the filter membrane, buy household water filter, water purifier aqua life, water purifier kemflo, water purifier king aqua, water purifier king water, water purifier kyk, water purifier lan shan, one filtered water purifier, household water purifier king water, water purifier luna water, filter, twisted fiber, water filter life straw, water purifier floor price L and