زغال اکتیو یا کربن اکتیو در رنگ زدایی و جذب ترکیبات حل شده و همچنین به عنوان ماده کمک فیلتر قابل استفاده می باشند از زغال اکتیو می توان برای جذب ذراتی که در مایعات خورنده از قبیل اسیدها و قلیاهای بسیار قوی معلق هستند بهره جست.

زغال به هنگام سوختن حدود 2 درصد خاکستر از خود برجای می گذرد همچنین ذرات آن متخلخل بوده و می تواند شکل کیکی مانندی را تشکیل دهد که چگالی آن بسیار بالا بوده و در عین حال نسبت به دیاتومیت قادر به جذب ذرات ریزتری می باشد. کاربرد زغال اکتیو بازیافت طلا رنگ زدای از قند و شکر می باشد که مهمترین کاربرد آن در تصفیه آب است که در بهسازی رنگ و طعم در نوشیدنی و آب میوه ها تاثیر بسزایی دارد.

استفاده در انواع دستگاه تصفیه آب خانگی نیمه صنعتی و صنعتی و حتی در دستگاه تصفیه آب آکواریوم علاوه بر آن برای دستگاه های تصفیه هوا نیز کاربرد دارد. خاصیتی که فیلترهای زغال اکتیو دارد دارای حفره های بسیار ریزی هستند که می توانند ذرات معلق را از آب و یا هوا بگیرند و آب را شفاف و زلال سازد و برای از بین بردن طعم و بوی بد آکواریوم نیز استفاده کرد و برای تصفیه هوا نیز می توان هوای پاک و سالم در فضای منزل یا محل کار داشته باشید.

فیلتر زغال اکتیو

Active charcoal or activated carbon decolorization and adsorption of dissolved substances as well as a filter aid available

Active can be used to attract particles of coal are used in corrosive liquids such as acid and alkalis very

Used strong suspended

Coal ash when burned about 2 percent of his passes behind its particles are porous and can also

Be a cake-like form that its density is extremely high, yet compared to diatomite able to

Smaller particles are absorbed. Active coal use recycled gold discoloration of sugar is the most important

It is used in water treatment to improve color and flavor in drinks and juices are effective

Semi-industrial and industrial use in a variety of household water purifier and water purifier aquarium in addition

It is also used for air purifiers. Active charcoal filters is a property that has holes

Tiny particles that can get into the water or air and water transparent and clear, and for the

Eliminate taste and odor aquarium can also be used for air purifiers clean air and healthy in space

Home or at work

Water treatment, household water purifier, water purifier active coal industry, coal is active, active charcoal Aquarium, coal activated carbon, charcoal making Active, Active coal structure, the benefits of active charcoal, charcoal filter Bimax hood, hood filters Charcoal is, price Active coal aquarium, the active charcoal, coal enterprises active in the aquarium, aquarium of active charcoal, activated carbon Harms masks, activated charcoal