بهترین روش ضد عفونی با uv سیستم تحت فشار است. بدین منظور آب از میان محفظه بسته از جنس فولاد ضد زنگ که در آن لامپ های uv نصب لامپ uv برای تصفیه آبشده اند، عبور داده می شود. امروزه فن آوری پیشرفته لامپ های کم فشار جیوه ای به شکل u با قدرت و بازده بسیار زیاد و طول عمر مفید 8000 ساعت و بیشتر امکان ضدعفونی موثر را با کمترین تعداد لامپ میسر ساخته است.

باید توجه داشت که انواع لامپ uv تصفیه آب در درجه حرارت محیط 20 درجه سانتیگراد بهترین بازده را ارائه می دهد. فشار بخار جیوه در داخل این لامپ ها با پایین آمدن حرارت بشدت کاهش می یابد. به طوری که در آب صفر درجه بازده لامپ uv به کمتر از 15% می رسد.

برای جلوگیری از این پدیده لامپ uv در یک لوله از جنس کوارتز قرار داده می شود نصب این لوله ها علاوه بر رفع خطر شکستن لامپ uv انجام می شود. برای محافظت لامپ uv از رسوب و اصلاح آب و تعویض ساده لامپ ها را نیز ممکن می سازد.

 

The best way to disinfect water with uv pressurized system. For this purpose the enclosure of stainless steel

Stainless uv lamps have been installed where the water is passed today, advanced technology lamps

Low-pressure mercury u-shaped with immense power and efficiency and lifetime of 8,000 hours and more features

Effective disinfection is possible with the fewest number of light bulbs should be noted that the temperature uv lamps

20 ° C environment offers the best returns. Mercury vapor pressure inside the lamp downwards

Heat greatly reduced. So that in freezing water uv lamp efficiency is less than 15%. To

Prevent this phenomenon uv lamp is placed in a quartz tube installed in addition to removing the pipes

The risk of breaking uv lamp done. Uv lamp for protection from fouling water treatment and simple replacement lamps

Also possible

water purification, household water purifier, water purifier pilot download proxy uv, making filter uv, please filter uv, uv filter in photography, camera uv filter, uv filter price, lens uv filter, uv filter lens filter Mops uv, filter bucket with glare, glare Hama filter, uV filter, uV filter Sigma, price uv aquarium filter, price filter glare