یکی از موادی که اخیرا در بتن به طور جدی مورد توجه قرار گرفته است میکرو سیلیس خرید انواع سیلیس دانه بندیمی باشد.که از آن جهت بهبود خواص مکانیکی و افزایش دوام بتن در برابر حملات شیمیایی استفاده می شود.

استفاده از سیلیس دارای فوایدی به شرح زیر است:

1.دوام بهتر در مقابل آب های اسیدی

2.کاهش تحرک یون های کلر که با عث می شود تا عمق نفوذ کلر در بتن نیز کاهش یابد.

اما نانو سیلیس و میکرو سیلیس تفاوت هایی با هم دارند و طبق آزمایش های انجام شده نانو سیلیس در مقابل میکرو سیلیس نتایج بهتری ارائه می کنند. و اضافه کردن نانو سیلیس بیشتر از میکرو سیلیس باعث افزابیش مقاومت بتن می شود. و همچنین نانو سیلیس که با بتن مخلوط شده باشد در دراز مدت باعث حفظ سلامت کارگران می شود. اضافه کردن مقدار مساوی نانو سیلیس و میکرو سیلیس تاثیر متفاوتی در مقاومت بتن دارد و نانو سیلیس مقاومت بتن را بیشتر می کند.


برای ارائه اطلاعات بیشتر و راهنمایی درباره سیلیس با شماره های زیر تماس بگیرید.

65522963
09122972091