برای تصفیه آب خانگی اگر این روش تصفیه آب خانگی برای کل آب ورودی به ساختمان را برگزینیم، باید از دستگاه تصفیه آبی استفاده شود که

اولا: تولید بالایی داشته و بصورت واحد و مرکزی باشد.
دوما: دقت تصفیه آب آن به قدری بالا باشد که آب را برای تمامی مصارف از جمله شرب مناسب سازد.

ایراد این روش در آن است که ما برای تمامی مصارف مانند استحمام از دقیق ترین دستگاه تصفیه آب که برای تولید آب شرب مناسب است استفاده کرده ایم، هزینه راه اندازی و بخصوص پورت آب در این روش بالا بوده و مرقون به صرفه نخواهد بود. اگر ما یک دستگاه تصفیه آب مرکزی برای کل مصارف بخواهیم استفاده کنیم باید کیفیت آب تصفیه شده خروجی آن را طوری در نظر بگیریم که آب را نه تنها برای شستشو مناسب می کند بلکه برای حساس ترین بخش مصرف یعنی شرب هم مناسب سازد این یعنی بکارگیری دقیق ترین نوع دستگاه تصفیه آب می باشد. اما از کل آب مصرفی یک منزل مسکونی تقریبا 5 درصد جهت شرب و پخت و پز مورد استفاده قرار می گیرد پس نیازی نیست کل آب ورودی به ساختمان با دقیق ترین دستگاه که هزینه راه اندازی و نگهداری بیشتری داشته و مصرف اب بالایی دارد تصفیه شود. بلکه ما میتوانیم این دستگاه تصفیه آب دقیق تر را در حجم کوچکتر فقط در محلی که آب بعنوان شرب استفاده می شود یعنی آشپزخانه راه اندازی کنیم. و برای مصارف دیگر که حساسیت کمتری دارند از دستگاه های ساده و ارزانتر استفاده کنیم، این نوع دستگاه ها تصفیه آب به دلیل نداشتن پساب، مصرف آب کمتری نیز دارند. و این چنین با به کار گیری دستگاه های تصفیه آب خانگی همواره آب تصفیه شده در منازل موجود است و سلامتی افراد خانواده را تضمین می کند.

دستگاه تصفیه آب 6 مرحله ای

If you use this method for household water treatment disinfection of the water entering the building to choose, should the device

Be used firstly, high production and are of central unit. Secondly, the filtration precision is high enough

Suitable for all uses, including drinking the water. Disadvantage of this method is that we all

Uses such as bathing and drinking water is the most accurate device for production have been used, the cost of road

Up, especially water port in this method will not be effective and Mrqvn. If we have a filtration device

Central water for all purposes we use it, so we must consider the quality of treated water output

Whether the water is suitable not only for cleaning but also for the most sensitive portion of the drinking

That makes good use of the most stringent water treatment. But of water a house almost 5

Percent for drinking and cooking is used so there is no need of water entering the building accurate

Commissioning and maintenance of the devices, which cost more and use highly purified water. But we

The device can be more accurate in smaller volume only where water is used as drinking water

Kitchen set up. And for other purposes that are less susceptible of simple and inexpensive devices

Use, this type of device due to the lack of waste water treatment, reduced water consumption as well. And so with the

Use of household water purification devices in the home is always clean water and family health

Guaranteed

Water treatment, household water purifier, water purifier, water purification pilot aqua clear, water aqua life, water aqua pro, treating aqua tech, water purification aquajoy, water purification aquasana, Caspian Pars water treatment, water treatment package, following pure water, water purifier aqua, water purifier aquajoy, Taiwanese water purifier, water purifier water Saif, Saif al-price water water purifier, water purifier Saif