سیستم تصفیه آب خانگی شرکت کاسپین ارتباط عرشیا

مجموعه دستگاه های تصفیه آب خانگی شرکت کاسپین ارتباط عرشیا شامل دستگاه های تک مرحله ای ، دو مرحله ای، سه مرحله ای، شش مرحله ای، و هفت مرحله ای می باشد ودر زیر وظیفه هر کدام از فیلتر ها آورده شده است که عبارتند از:

مرحله اول فیلتر پلی پروپلین فشرده در تمام دستگاه های تصفیه جهت حذف ذرات معلق در آب تا 5 میکرون و رفع کدورت آب  می باشد.

مرحله دوم: فیلتر کربن پودری از جنس پوست نارگیل جهت حذف کلر و ترکیبات و مواد شیمیایی باقی مانده از شوینده ها و کودهای شیمیایی و حذف بوی نامطبوع می باشد .

مرحله سوم: فیلتر کربن بلاک از جنس پوست نارگیل جهت حذف کامل رنگ ، بو، طعم، ناشی از باقی مانده مواد شیمیایی و ترکیبات آلی و کلر در آب را انجام می دهد.

مرحله چهارم : ممبرین جهت حذف کلیه املاح مضر ، سختی آب، نیترات، نیتریت، فلزات سنگین ، آلودگی های میکروبی و شوری آب می باشد.

مرحله پنجم : فیلتر کربن خطی جهت بهبود طعم و بو و مزه آب  می باشد.

مرحله ششم : فیلتر بیو سرامیک مواد معدنی جهت بهبود طعم و تنظیم PH و مزه آب توسط مواد معدنی ، فیلتر ORP جهت تنظیم PH افزایش خاصیت قلیایی آب و تامین طعم مناسب آب به کار رفته در بعضی مدل های دستگاه تصفیه آب به درخواست مشتری .

مرحله هفتم : ضدعفونی کننده UV جهت استرلیزه کردن آب و از بین بردن ویروس ها، باکتری ها و کلیه میکروارگانسیم ها توسط تابش فرابنفش می باشد.

شرکت کاسپین ارتباط عرشیا با فعالیت و تلاش در زمینه مشاوره و طراحی فرایندهای نوین پالایش آب ساخت و اجرای سیستم های تصفیه و ضدعفونی آب مفتخر است که همواره جدیدترین تکنولوژی های روز در این زمینه برای مشتریان خود به ارمغان می آورد.

ادامه مطلب به انگلیسی

Set home water treatment devices Caspian relationship Arshia consists of single-stage, two-stage, three-stage, six-stage, and seven-step in the task of each of the filters are as follows

Firstly compressed polypropylene filter to remove suspended particles in water purification in all devices up to 5 microns and removing water turbidity

Second, carbon filter made of coconut powder to remove chlorine and compounds and residual chemicals from detergents and fertilizers and the removal of odors

Third stage: carbon block filter made of coconut to remove color, odor, flavor, chemical residues of organic compounds and chlorine in the water will do

Fourth stage: the membrane to remove all harmful salts, water hardness, nitrate, nitrite, heavy metals, microbial contamination and salt water

Step Five: linear carbon filter to improve the taste and smell and taste of water

Sixth stage: bio-ceramic filter to improve the taste and adjust the PH and tasting mineral water, minerals, ORP filter to adjust the PH increase the alkalinity of water and good taste water supply (water treatment device used in some models to customer request)

Step Seven: UV disinfection systems for water sterilization and removal of viruses, bacteria and microorganisms by UV radiation is all

Its Caspian Arshia with activities and efforts in consulting and design of new water treatment processes and implementation of filtration systems and water sterilization is proud to have the latest technologies in this field brings to our customers

Water treatment, household water purifier, water purifier pilot water filter replacement procedures, how to change the filter water, installation of water filter, water purifier alkaline kyk, alkaline water purifier, alkaline water purifier, water purifier Price, Qom water purifier, water purifier home water purifier home price, Price, Phoenix water treatment system, water treatment system sales, sales of home water purifier, home water purifier Phoenix, single water purifier filters