فیلترهایی که برای تصفیه و ضدعفونی آب به کار می روند بصورت میکرون اندازه گیری می شوند. برای مقایسه  یک تار موی انسان در حدود 100 میکرون است. یک ذره گرد و غبار در حدود 1 میکرون و یک ویروس می تواند کوچکتر از 0.01 میکرون باشد و شن و ماسه در حدود 100 میکرون است.

اولین فیلتر در یک سیستم فیلتر کارتریج پروپیلن است که بطور وسیعی مواد مضر و میکرو ارگانسیم ها را از بین می برد که این فیلترها باید در یک طیف زمانی مشخص تعویض شوند.

برای مثال در سیستم زهکشی چاه باید از فیلتر یک میکرون استفاده کرد که برای از بین ذرات شن و ماسه در کمترین زمان ممکن آب را تمیز و عاری از هر گونه ذرات ریز و درشت شن و ماسه می کند.این فیلترهای تصفیه آب همه مواد معلق موجود در آب را فیلتر می کنند و برای ایجاد و بالا بردن کیفیت آب آشامیدنی مورد استفاده قرار می گیرد.

از قرن های گذشته برای ضدعفونی آب های عمومی و لوله کشی شده از کلر استفاده می کردند که عملا از برخی بیماری های خطرناک مانند: حصبه، وبا، اسهال خونی، هپاتیت که باعث مرگ هزاران جاندار و انسان ها می شود، جلوگیری می کند.

جنبه منفی کلر این است که در واکنش با آب و مواد آلی به طور طبیعی باعث ایجاد تری هالومتان مضر مانند: کلرفرم می کندکه معمولا عوارض جانبی را برای بدن انسان در پی دارد. یکی دیگر از راه های جایگزین ماده ضدعفونی برای تصفیه آب استفاده از ماورابنفش یا همان لامپ UV است که نزدیک به یک قرن است در اروپا استفاده می شود و در حال حاضر در ایالات متحده نیز رایج است و در کشور خود ما نیز ایران در حال رشد است. نور UV یا همان ماورابنفش با نفوذ بر دیواره های سلولی زنده باکتری ها باعث اختلال در ژنیتیک آن ها می شود و از ایجاد تکثیر مجدد آن ها جلوگیری می کند که در نهایت آن ها را از آب بطور کامل از بین می برد.

ادامه مطلب به انگلیسی

Filters for purification and disinfection of water is measured as 0.0001 microns to about 100 microns, a human hair is about 1 micron and a virus of a particle of dust can be smaller than 0.01 microns for comparison, the sand is about 100.
The first filter is a cartridge filter system that largely eliminates the harmful substances and micro-organisms in is filter should be replaced at a specified time range, for example, the drainage system must be well used to the particles of one micron sand in the shortest possible time the water clean and free of any particulate matter and coarse sand and clean the filters in the water destroy all materials to build and enhance the quality of drinking water used Takes.
From centuries past to disinfect public water and sanitary use of chlorine that actually some dangerous diseases such as typhoid, cholera, dysentery, hepatitis, causing the deaths of thousands of animals and humans can be prevented .
The downside is that chlorine in the reaction mixture of water and organic materials naturally cause harmful trihalomethanes such as chloroform which usually leads to adverse effects for the human body to replace another or ultraviolet water disinfection of the UV lamp is to close the to a century and is now used in Europe are also common in the United States and Iran is growing in our country as well as UV light or ultraviolet through the cell walls of live bacteria disrupt their genetics and the creation of reproducing it avoids that the water completely destroys it.

Water treatment, water purification units semi-industrial, industrial water treatment equipment, water purification filters, Replacement filters for water purification, water filter, household water filter, water filter refrigerator lg, alkaline water purifier, water purifier Yazd, Purifier ionized water, water purifier, water purifier hirab like, oh Seif water purification, water purifier single water, soft water purifier water, home water purifier, water filter + Price