دستگاه های تصفیه آب خانگی از بخش های مختلفی تشکیل شده اند. فیلتر های دستگاه اساسی ترین نقش را در روند تصفیه آب دارند. به منظور سالم ماندن دستگاه باید فیلترهای دستگاه تصفیه آب خانگی را در موعدی معین تعویض کرد.فیلتر تصفیه آب

دستگاه های تصفیه آب خانگی در انواع رومیزی، زیرسینکی و سرشیری هستند که نوع زیرسینکی آن پیچیده تر از سایر است و نوع مرغوب آن شش فیلتره است. هر کدام از این فیلتر ها نقش به خصوص خود را در تصفیه آب دارد.

فیلترهای دستگاه تصفیه آب باید در موعدی معین تعویض گردند، در ضمن تعویض فیلتر دستگاه تصفیه آب در سالم ماندن آن نقش به سزایی دارد.

شش فیلتر دستگاه به ترتیب، به شرح زیر هستند:

فیلتر الیافی، کربن اکتیو، کربن بلاک، ممبراین، پست کربن، مینرال. علاوه بر این شش فیلتر اگر دستگاه قابلیت ارتقاء داشته باشد می توان فیلتر قلیایی و uv را بر حسب نیاز به دستگاه اضافه نمود.

خدمات پس از فروش دستگاه تصفیه آب مسئله بسیار مهمی است که باید مورد توجه قرار گیرد. در صورت وقوع هر گونه مشکل فنی در دستگاه، با داشتن خدمات پس از فروش، حل آن به متخصصان مجرب در این زمینه واگذار می شود.

برای آگاهی از محصولات با مشاوران ما در شرکت کاسپین ارتباط عرشیا تماس حاصل فرمایید:

تلفن ثابت: 65522923-021          همراه: 09122972091

 

Household water treatment devices are composed of many different parts. Filters for water purification devices are most important role in the process. In order to stay healthy home water purifier filters the device must be switched on due date

household water treatment in a variety of desktop, type Sink Sink and creaminess that it is more complex than other types of filtering quality is six. Each of these filters, especially their role in water purification

Water purifier filters should be replaced at due date, in addition to switching filter water purifier which has a significant role in staying healthy

:Six filter units, respectively, are as follows

Fiber filter, activated carbon, carbon black, Mmbrayn, carbon post, minerals. In addition to the six filter If the device is expandable and uv alkaline filter can be added as needed to the device

After-sales service water treatment system is a very important issue that must be addressed. In the event of any technical problem in the machine, with after-sales services, solutions can be delegated to specialists in this field

:For products with our consultants in connection Caspian Arshia please contact
Phone: 65522923-021 Mobile: 09122972091