طبقه بندی پرکننده ها (رسوبات) در غشاء MBR :

پرکننده ها (foulants) در غشاء MBR با توجه به خصوصیات بیولوژیکی و شیمیایی آنها را می توان به مواد سوخت زیستی، مواد معدنی آلی و مواد غیر آلی تقسیم کرد.

  • پرکننده های سوخت زیستی (Biofoulants) :

سوخت های زیستی به باکتری ها یا لکه هایی گفته می شود که با رشد و متابولیسم روی غشاء منجربه رسوب زدایی می گردد. برای شروع ، یک سلول باکتری ممکن است به سطح غشاء یا درون منافذ آن متصل شود و پس از مدتی سلول در یک گروه سلولی تکثیر شود و منجر به تشکیل بیوکایک (biocake) دهد و از این رو باعث کاهش نفوذ پذیری شود. باکتریها (سوختهای زیستی) و فرآورده های متابولیکی آنها در رسوب گذاری نقش دارند. در اصل ، سوخت های زیستی غشایی یک فرآیند دو مرحله ای است ، که با اتصال زودهنگام باکتری ها شروع می شود و به دنبال آن تکثیر باکتری ها روی سطح غشایی انجام می شود. سوخت زیستی غشایی یکی از مهمترین مشکلات عملیاتی در سیستم های مبتنی بر غشاء است.

  • پرکننده های معدنی آلی (Organic Foulants) :

مواد معدنی آلی موجود در MBR به بیوپلیمرها به عنوان مثال پلی ساکاریدها و پروتئین ها اشاره می کنند که نفوذ گذاری روی غشای آن باعث کاهش نفوذپذیری غشاها می شود. این پر کننده ها در محصولات متابولیکی باکتری ها وجود دارند که در مجموع EPS نامیده می شوند. در مقایسه با ذرات بزرگ ، از قبیل توده لجن و رسوب مواد جامد آلی روی سطح غشاء برداشتن آن دشوارتر است. بیوپلیمرها مهمترین پرکننده های غشاء هستند و تاثیر بسزایی در رسوب غشاء دارند. میزان رسوب غشاء در راکتور با غلظت بیوپلیمر موجود در سیستم تعلیق لجن تحت شرایط مختلف ارتباط دارد.

  • پرکننده های غیر آلی (Inorganic Foulants) :

پرکننده های غیر آلی گروهی از مواد غیر آلی هستند که بر روی سطح غشاها یا درون منافذ غشایی رسوب می کنند و در نتیجه رسوب غشایی ایجاد می شود. نمونه هایی از این مواد شامل کاتیون ها و آنیون ها مانند Ca2+, Mg2+, Fe3+, Al3+, SO42− PO43−, CO32−, OH- و غیره می باشد. این گونه ها به دلیل هیدرولیز منجر به تغییر pH و اکسیداسیون بر روی سطح غشای رسوب می شوند. در اصل ، رسوب غیرآلی از رسوب شیمیایی گونه های غیرآلی و یا ته نشینی بیولوژیکی مجموعه ی آلی غیر آلی تولید می شود.

رسوب غیرآلی همچنین به منظور تمایز آن از سوخت های زیستی و رسوب آلی را مقیاس مواد معدنی می نامند. تبلور و رسوب ذرات دو مکانیسم اصلی هستند که نقش مهمی در هنگام رسوب زدایی غشاء غیر آلی در MBR دارد. در تبلور، بارش یون ها مسیر رسوب در سطح غشای است. در حالی که رسوب ذرات، رسوب به دنبال انتقال همرفتی ذرات کلوئیدی در محلول سطح غشایی است. برای از بین بردن پرکننده های غیرآلی از سطح غشاء ، تمیز کننده های شیمیایی معمولاً یک روش اتخاذ شده است زیرا موثرتر از تمیز کننده های فیزیکی است.

طبقه بندی پرکننده ها (رسوبات) در غشاء MBR

طبقه بندی پرکننده ها (رسوبات) در غشاء MBR

شرکت کاسپین ارتباط عرشیا پیشگام در ارائه خدمات آب و فاضلاب، طراح و سازنده انواع دستگاه های تصفیه آب اعم از خانگی، نیمه صنعتی، صنعتی آماده ارائه خدمات به مشتریان گرامی می باشد. همچنین شما عزیزان می توانید از طریق راه های ارتباطی ذیل با کارشناسان مجرب این مجموعه در ارتباط و نیز جهت سفارش و خرید آنلاین محصولات به سایت www.shopccra.com مراجعه نمایید.

تلفن: ۶۵۵۲۲۹۲۳ – ۶۵۵۲۲۹۶۳(۰۲۱) همراه: ۰۹۱۲۲۹۷۲۰۹۱ –۰۹۳۶۴۸۴۸۹۲۰

 

رسوب گذاری در غشاء MBR