کارشناسان شرکت کاسپین ارتباط عرشيا فیلتر دستگاه های تصفیه آب خانگی زیرسینکی را سریع و ارزان تعویض می کنند.

فیلتر ممبران یا غشاء نیمه تراوا اکثر املاح و نمک های محلول در آب را حذف می کنند این فیلتر با استفاده از مکانیزم اسمز معکوس در دستگاه های تصفیه آب خانگی زیرسینکی این کار را انجام می دهد. عمده باکتری ها و میکرو ارگانیزم ها و فلزات سنگین در مرحله پنجم فیلتراسیون توسط فیلتر ممبران حذف می شوند.

با این توضیحات مشخص می شود که فیلتر ممبران در معرض آلودگی های بسیاری است که اگر به موقع اين فیلتر تعویض نشود با اشباع شدن خود باعث آلودگی کامل آب دستگاه تصفیه آب می شود.

شرکت کاسپین ارتباط عرشيا برای تعویض این فیلتر و دیگر فیلتر های دستگاه های تصفیه آب خانگی زیرسینکی کارشناسان مجرب خود را به کار گرفته است تا با قیمتی ارزان فیلتر دستگاه تصفیه آب خانگی شما مشتریان عزیز را تعويض کنند.

پس اگر در عملکرد دستگاه تصفیه آب خانگی خود مشکلی مشاهده کردید برای تعویض فیلتر آن با قیمت ارزان با کارشناسان شرکت کاسپین ارتباط عرشيا تماس بگیرید.

افتخار ما خدمت به شما عزيزان می باشد.