فیلتر کربن یا UDF

فیلتر کربن بلاک کار بهتری در تصفیه آب انجام می دهند به دلیل آن که پر از گرانول فعال می باشد. این فیلتر کربن بلاک که توسط تکنولوژی Enagic بسته بندی شده و یا حتی برخی از فیلتر کربن بلاک که ما تولید می کنیم در حال افزایش کیفیت و متراکم تر و یا محکم تر بسته بندی می شوند، به همین دلیل است که به مشتریان توصیه می کنیم با نصب یک پیش فیلتر کربن در دستگاه تصفیه آب خانگی خود می توانند عمر فیلترهای کربن بلاک و.. را در دستگاه تصفیه آب خانگی  افزایش داده و آب سالم تری در اختیار شما مشتریان قرار خواهد داد.

فیلتر کربن بلاک با خاصیت حذف مواد سنگین مانند فلزات و آرسنیک که در آب وجود دارد فرایند تصفیه آب را کامل می کند شرکت کاسپین ارتباط عرشیا با ارائه دستگاه تصفیه آب خانگی با کیفیت و ارائه خدمات پس از فروش به شما مشتریان محترم عرضه می دارد.

فیلتر کربن کارتریجی

Carbon block water filters do a better job because it is filled with granular activated the filter

Black carbon is produced by Enagic technology package or even some of the carbon filter that blocks us

We are increasing production quality and denser and more tightly packed, so that the

We recommend customers install a pre-filter in your home water purifier can filter life

Carbon black and so on household water treatment and safe water increased more in the hands of your customers

Will. Block carbon filter to remove heavy metals and arsenic in the water property there from

Eliminates the water treatment process completes the connection Caspian Arshia provide home water purifier

And provide quality after-sales service is provided to you customers

Water treatment, household water purifier, water purifier purchase semi-industrial carbon filter, making activated carbon filter, active carbon filter, filter, post carbon, carbon water filter, active carbon filter, active carbon filter air Chyst, active carbon filter, carbon filter block carbon filter air purifiers, linear carbon filter, carbon filter, water purifier, household activated carbon filter, activated carbon filter, carbon filter