تصفیه آب در دستگاه های تصفیه آب خانگی به وسيله رزین ها انجام می شود.

رزین ها جامدات نامحلول در آب می باشند که قادر به جذب موثر کاتیون ها شوند و این کار را به وسیله تبادل یونی انجام می دهند.

فرآیند تعویض يون ترکیبی از پدیده جذب سطحی و نفوذ است و سرعت واکنش را عمل انتقال جرم که يون ها را از سیال و یا از سطح رزین به سیال می رساند مشخص می شود، با وجود این رزین ها در دستگاه های تصفیه آب و ایجاد تبادل یونی توسط این رزین ها آب نرم و عاری از هرگونه آلودگی تولید می شود.

شرکت کاسپین ارتباط عرشيا متخصص ارائه این دستگاه های پیشرفته در ایران است که بهترین نوع دستگاه های تصفیه آب خانگی را با فناوری پیشرفته رزین کاتیونی و انیونی پرولایت در فروشگاه آنلاین خود به فروش می رساند.

شما هم اگر به فکر حفظ سلامتی خود هستید با خرید یک دستگاه تصفیه آب خانگی از شرکت کاسپین ارتباط عرشيا سلامتی را به خانواده خود هدیه دهید.

جهت خرید دستگاه های تصفیه آب خانگی به فروشگاه آنلاین شرکت کاسپین ارتباط عرشيا مراجعه کنید.

خدمت به شما افتخار ماست.