انواع دستگاه ph و tds متر

انواع سختی آب

بطور کلی سه نوع سختی وجود دارد :

  • سختی موقت

  • سختی دائم

  • سختی کل

  • سختی موقت : این سختی به دلیل وجود بی کربناتهای کلسیم و منیزیم است، که در اثر جوشیدن به کربناتهای نامحلول تبدیل می شوند و بصورت جامد ته نشین می گردند. حد اشباع این سختی ها در آب ۴۵۰ میلی گرم در لیتر است.

  • سختی دائم : این سختی شامل آن دسته از نمک های کلسیم و منیزیم است، که در اثر جوشیدن آب، به صورت محلول باقی می مانند. سختی دائم در اثر جوشاندن حذف نمی شود. حد اشباع این سختی ها در آب ۱۸۰۰ میلی گرم در لیتر است.

  • سختی کل : مجموع سختی های دایمی و موقتی را سختی کل می گویند. آبی که هر کیلوگرم آن کمتر از یک گرم نمک وجود داشته باشد، آب شور می گویند.

آبی که در آن کمتر از ۳ میلی گرم اکی والان گرم نمک وجود داشته باشد آب نرم می گویند. آبی که هر دسی مترمکعب آن بیش از ۳ میلی اکی والان گرم نمک های وجود داشته باشد را آب نیم سخت گویند. و آبی که در هر ۴ تا ۱۰ میلی گرم اکی والان گرم موجود باشد را اب سخت گویند.

زیانهای سختی آب :

۱-ایجاد سوء هاضمه

۲- کدر کردن آب جوش

۳- گوارایی آب را کم می کند

۴- دیر شدن پخت و پز به ویژه در مورد حبوبات و سبزیجات

۵- سختی آب در واکنش با صابون، رسوبهایی ایجاد می کند که در منافذ پوست باقی می مانند و باعث زبری پوست می شوند

۶- ایجاد رسوب و اتلاف انرژی در لوله و دستگاههایی که آب گرم دارند.

۷- مصرف پاک کننده بیشتر برای شستشو

شرکت کاسپین ارتباط عرشیا، ارائه دهنده انواع گیت سنجش، PHمتر، TDSمتر و انواع سختی گیر آمادگی خود را برای فروش و مشاوره اعلام می دارد. بدین منظور می توانید با شماره های ذیل تماس حاصل فرمایید:

تلفن :۶۵۵۲۲۹۶۳   ۶۵۵۲۲۹۲۳-۰۲۱    همراه :۰۹۱۲۲۹۷۲۰۹۱