دی ۷, ۱۳۹۴
فیلتر غشائی در تصفیه آب

فیلتر غشائی در دستگاه تصفیه آب

فیلترهای غشایی در برنامه های کاربردی فیلتراسیون استفاده می شود و توانایی این فیلتر در مقابل حذف مواد شیمیایی بسیار زیاد است و آب آشامیدنی را با املاح لازم در اختیار شما می گذارد فیلتر ممبران به عنوان یک جایگزین برای متحمل ترین روش تجزیه و تحلیل میکروبیولوژیکی از نمونه های آب معرفی شده فرایند جداسازی غشائی بدون حرارت کار می کنند و در نتیجه انرژی کمتری نسبت به فرایند های معمولی جداسازی حرارتی نسبت به تقطیر،تصعید،یا تبلور مناسب تر و سریع تر است. این فرایند غشائی فیلتر ممبران با کمک فوق العاده میکروفیلتراسیون به حذف ذرات،کلوئید،و مولکولهای که در آب آشامیدنی است کمک می کند. حذف مواد گل آلود از آب از بین بردن میکروارگانسیم به صرفه بودن هزینه های مصرفی آب آشامیدنی مواد ضد عفونی کننده برای آب آشامیدنی انواع روش های تصفیه و توضیح آن روش نصب شناور تانکر شرایط و ویژگیهای مخزن ذخیره آب بیمارستان نحوه شستشوی مخزن ذخیره آب بیمارستان ویژگیهای مخزن ذخیره آب بیمارستان – تصفیه آب به روش تبادل یونی : در این روش از تبادل یونی به منظور سخت گیری آب و تولید آب خالص با درجه بالا استفاده می شود. 2 – تصفیه آب به روش فیلتراسیون : روش های فیلتراسیون شامل میکرو فیلتراسیون ،اولترافیلتراسیون و نانو فیلتراسیون می باشد که هدف آن جداسازی اجزای آلی و املاح محلول در آب برای تولید آب خالص است. 3 – تصفیه آب به روش  EDI  :این روش ترکیبی از تبادل یونی و فیلتراسیون غشایی است. 4 – تصفیه آب به روش EDR (الکترودیالیز معکوس) : در این روش حذف املاح معدنی با استفاده از جریان برق DC و غشاهای آنیونی و کاتیونی صورت می پذیرد. 5  – تصفیه آب به روش سیستم اسمز معکوس RO : به علت پیشرفت فناوری صنایع امروزه برای تصفیه آب مورد استفاده در بخش های مختلف خود از […]