دی ۲۶, ۱۳۹۴
فیلتر آب تصفیه کن uv

کاربرد لامپ uv در تصفیه آب

لامپ uv در دستگاه تصفیه آب خانگی به عنوان یک فیلتر بی خطر و موثر برای ضد عفونی کردن آب آشامیدنی از میکروارگانیسم ها استفاده می شود. لامپ uv ضد عفونی کننده ای بدون بکار گیری مواد شیمیایی مانند کلر و سایر محصولات ضد عفونی کننده است که در دستگاه تصفیه آب استفاده می شود. ضد عفونی کننده های دیگر مثل کلر و یا کلرامین، دی اکسید کلر و یا ازن می باشند. برخی از ضد عفونی کننده ها که برای ضدعفونی کردن و تصفیه آب استفاده می شوند از عوامل ایجاد سرطان و یا سرطان زا در نظر گرفته شده است. با استفاده از فیلتر uv می توان آب تصفیه شده و سالم که عاری از آلودگی میکروبیولوژیکی همراه با کاهش سطح این محصولات خطرناک، توسط دستگاه تصفیه آب خانگی تولید کرد. در برخی از دستگاه تصفیه آب خانگی از نور ماوراء بنفش یا همان لامپ uv استفاده می شود که برای غیر فعال کردن و کشتن باکتری ها، ویروس ها، کیست، تک یاخته ها، مخمر استفاده می شود. هنگامی که این میکروارگانیسم ها در تماس با نور ماوراء بنفش قرار می گیرند در آب از بین می روند. اگر شما از آب چاه جهت تامین آب آشامیدنی خود استفاده می کنید کارشناسان شرکت کاسپین ارتباط عرشیا به شما توصیه می کنند علاوه بر نصب یکی از مدلهای شش مرحله ای خانگی،میکروب زدایی مضاعف هم انجام دهید و در مرحله هفتم از یک فیلتر uv استفاده کنید.