آبان ۴, ۱۳۹۶

انواع سختی آب

انواع سختی آب بطور کلی سه نوع سختی وجود دارد : سختی موقت سختی دائم سختی کل سختی موقت : این سختی به دلیل وجود بی کربناتهای کلسیم و منیزیم است، که در اثر جوشیدن به کربناتهای نامحلول تبدیل می شوند و بصورت جامد ته نشین می گردند. حد اشباع این سختی ها در آب ۴۵۰ میلی گرم در لیتر است. سختی دائم : این سختی شامل آن دسته از نمک های کلسیم و منیزیم است، که در اثر جوشیدن آب، به صورت محلول باقی می مانند. سختی دائم در اثر جوشاندن حذف نمی شود. حد اشباع این سختی ها در آب ۱۸۰۰ میلی گرم در لیتر است. سختی کل : مجموع سختی های دایمی و موقتی را سختی کل می گویند. آبی که هر کیلوگرم آن کمتر از یک گرم نمک وجود داشته باشد، آب شور می گویند. آبی که در آن کمتر از ۳ میلی گرم اکی والان گرم نمک وجود داشته باشد آب نرم می گویند. آبی که هر دسی مترمکعب آن بیش از ۳ میلی اکی والان گرم نمک های وجود داشته باشد را آب نیم سخت گویند. و آبی که در هر ۴ تا ۱۰ میلی گرم اکی والان گرم موجود باشد را اب سخت گویند. زیانهای سختی آب : ۱-ایجاد سوء هاضمه ۲- کدر کردن آب جوش ۳- گوارایی آب را کم می کند ۴- دیر شدن پخت و پز به ویژه در مورد حبوبات و سبزیجات ۵- سختی آب در واکنش با صابون، رسوبهایی ایجاد می کند که در منافذ پوست باقی می مانند و باعث زبری پوست می شوند ۶- ایجاد رسوب و اتلاف انرژی در لوله و دستگاههایی که آب گرم دارند. ۷- مصرف پاک کننده بیشتر برای شستشو شرکت کاسپین ارتباط عرشیا، ارائه دهنده انواع گیت سنجش، PHمتر، TDSمتر و انواع سختی گیر آمادگی خود را برای فروش و مشاوره […]
اسفند ۱۶, ۱۳۹۴
دستگاه سختی گیر برای تصفیه آب

حذف سختی دائم آب

عرضه انواع سختی گیر در سراسر کشور آغاز شد. برای کاهش سختی غیر کربناتی آب از آهک سودا  استفاده می شوند. در سختی موقت با اضافه کردن یک ماده قلیائی مثل آهک و یا سود، بی کربنات موجود در محیط به کربنات تبدیل می شود و کربنات تولید شده، باعث رسوب کردن کلسیم و کاهش سختی کلسیمی می شود. همان گونه که مشخص است با اضافه نمودن سدیم کربنات، یون کربنات وارد آب می شود و سپس کلسیم کربنات تولید می گردد. روش دیگری در نرم سازی آب، استفاده از سود سوز آور است که در موارد خاص به کار می رود. برتری استفاده از سود سوز آور این است که با کلسیم بی کربنات تولید سدیم کربنات می کند که خود این ماده در حذف سختی دائم موثر است. تعیین مقدار مواد نرم کننده و کنترل آب نرم شونده برای محاسبه مقدار مواد شیمیایی لازم به منظور کاهش سختی مقدار مشخصی از آب خام به عنوان مثال ۱۰۰۰ متر مکعب لازم است که مقدار سختی دائم، سختی موقت، منیزیم و کربن دی اکسید آزاد در آب خام با واحد ppm برحسب کلسیم کربنات و خلوص آهک و سودا معلوم می شود. جهت برقراری تماس با شمار های مربوطه می توانید تماس حاصل بفرمایید. ۰۲۱-۶۵۵۲۲۹۶۳ ۰۹۱۲-۲۹۷۲۰۹۱ info@ccra.ir