بهمن ۲۵, ۱۳۹۴

نقش اوزون در تصفیه آب چیست

به واقع نقش اوزون در تصفیه آب چیست؟ اوزون یک آلوتروپی اکسیژن است. به دلیل اینکه اوزون یک گاز ناپایدار می باشد باید آن را در محل استفاده تولید و مصرف نمود. اوزون عامل اکسید کننده خیلی موثری است، که خاصیت ضد ویروسی و باکتری کشی بسیار قوی دارد. اوزون که عامل اکسید کننده قوی است، خطر برای سلامت انسان محسوب می شود. غلظت های 50ppm اوزون در هوا می تواند سبب اکسایش پوشش ریه ها و تجمع سیال می گردد و از طریق تورم  ریوی باعث مرگ می گردد. مقدار 10ppm از اوزون برای زندگی و سلامت خطرناک می دانند و حد مجاز در معرض قرار گرفتن توسط 1%ppm است. که در غلظت های حدود 2 درصد ppm یون های قوی اوزون قابل آشکارسازی است. بهره برداری نامناسب از تجهیزات تولید اوزون می تواند 20% اوزون تولید کند که غلظت انفجاری را بوجود می آورد. تجهیزات تولیدکننده اوزون باید یک مکانیسم تخریبی داشته باشد. تا از آزاد شدن اوزون به اتمسفر در جایی که می تواند باعث تشکیل پراکسی استیل نیترات می شود که یک آلاینده شناخته شده می باشد. نیمه عمر کوتاه اوزون اجازه می دهد که آب تصفیه شده بدون خطر به محیط تخلیه گردد اما نیمه عمر کوتاه آن زمان تماس موثر در سیستم تصفیه آب را کاهش می دهد تا جایی که امکان دارد سیستم تصفیه آب مناسبی را دریافت نکند.
بهمن ۶, ۱۳۹۴
دستگاه ژنراتور ازن

ژنراتور ازن چیست

ژنراتور ازن، جهت ضد عفونی آب، هوا و سطوح : ازن با درجه اكسيد كنندگی بسيار بالا فعاليت و تاثير گذاری سريع تر نتايج بهتر و مطلوب تری برای استريليزاسيون نسبت به ساير روش های در اختيار ما مي گذارد سيستم های توليد ازن به صورت سانترال و دائم كار بوده و نياز به هيچ گونه ماده اوليه مصرفی ندارد و از لحاظ اقتصادی مقرون به صرفه هستند. كاربردهای ازن در صنايع غذايی از طريق تصفيه و استريل آب مصرفی صنايع و همچنين تصفيه و استريل هوای سالن های توليد انبارها و سرد خانه ها انجام مي شود ازن بدون در نظر گرفتن ماهيت باكتری ويروس و قارچ و حتي اسپور آنها را از محيط حذف مي كند و در عمل به افزايش كيفيت و ماندگاری محصولات می انجامد سازمان غذا و داروی امريكا FDA در سال 2001 اجازه استفاده از ازن به عنوان ضد عفونی كننده مستقيم را صادر نمود كه اين عمل تحول عظيمی در استفاده از ازن به صورت گازی يا محلول در آب برای كاهش بار ميكروبی به وجود آورد.