بهمن ۶, ۱۳۹۴
دستگاه ژنراتور ازن

ژنراتور ازن چیست

ژنراتور ازن، جهت ضد عفونی آب، هوا و سطوح : ازن با درجه اكسيد كنندگی بسيار بالا فعاليت و تاثير گذاری سريع تر نتايج بهتر و مطلوب تری برای استريليزاسيون نسبت به ساير روش های در اختيار ما مي گذارد سيستم های توليد ازن به صورت سانترال و دائم كار بوده و نياز به هيچ گونه ماده اوليه مصرفی ندارد و از لحاظ اقتصادی مقرون به صرفه هستند. كاربردهای ازن در صنايع غذايی از طريق تصفيه و استريل آب مصرفی صنايع و همچنين تصفيه و استريل هوای سالن های توليد انبارها و سرد خانه ها انجام مي شود ازن بدون در نظر گرفتن ماهيت باكتری ويروس و قارچ و حتي اسپور آنها را از محيط حذف مي كند و در عمل به افزايش كيفيت و ماندگاری محصولات می انجامد سازمان غذا و داروی امريكا FDA در سال 2001 اجازه استفاده از ازن به عنوان ضد عفونی كننده مستقيم را صادر نمود كه اين عمل تحول عظيمی در استفاده از ازن به صورت گازی يا محلول در آب برای كاهش بار ميكروبی به وجود آورد.