بهمن ۲۴, ۱۳۹۴
ساخت ممبران و غشاهای آن

ممبران کاتیونی و آنیونی

معمولا این نوع ممبران های کاتیونی و آنیونی، یک نوع رزین تبادل یونی کاتیونی از جنس پلی استایرن دی وینیل بنزن و مشابه رزین های کاتیونی مبادله کننده یون در تصفیه آب هستند. که شکل ظاهری و میزان جذب یون در آنها متفاوت می باشد. گونه ای از ممبران الکترودیالیز ساخته شده از پارچه های پلیمری وجود دارد، که رزین های تبادل یونی به صورت پودری روی آنها نشانیده شده اند و آخرین پدیده در مورد ساخت این رزین ها ایجاد نوع ویژه ای شده است، که خلل و فرج یا به عبارت دیگر سطح تماس دیگری دارند. این رزین ها مقاومت بیشتری در برابر تخریب ناشی از حرارت شوک اسمزی و حمله مواد آلی و اکسید کننده ها دارند. ضخامت این غشاها حدود نیم میلی متر می باشد. ممبران های آنیونی: این نوع ممبران نیز یک نوع رزین تبادل یونی آنیونی می باشد که به شکل صفحه ای تهیه می گردد. ضخامت این نوع ممبران نیز حدود نیم میلی متر می باشد.