دی ۲۴, ۱۳۹۴
دستگاه کلریناتور

کلر زنی آب آشامیدنی

امروزه کلرزنی در تصفیه آب به عنوان یک شیوه متداول برای ضدعفونی کردن آب در اکثر کشورهای جهان کاربرد دارد. هدف از افزودن کلر به آب ، از بین بردن میکروارگانیزم های بیماری زا می باشد. کلرزنی روشی آسان و ارزان برای حذف میکروبهاست. البته باید در نظر داشت که افزودن کلر به آب، در کنار فواید بسیار زیادی که از نظر بهداشتی برای مصرف کنندگان دارد، دارای مضراتی نیز هست. از جمله این مضرات، به وجود آمدن محصولات فرعی کلرزنی یعنی ترکیبات موسوم به ” تری هالومتان ها ” است. تری هالومتان ها از ترکیب کلر با مواد آلی موجود در آب به وجود می آیند و امروزه سرطان زایی آنها بسیار محتمل می باشد. با توجه به نوع آلاینده هایی که در آب وجود دارند، یک یا چند روش از روش های ساده تصفیه آب می تواند مورد استفاده قرار بگیرد. البته بدیهی است که هیچ یک از این روشها قادر به حذف املاح و سموم محلول در آب نیستند. این روش ها فقط ذرات معلق در آب را حذف می کنند و برخی از آنها، بخشی از میکروارگانیزمها و یا همه آنها را از بین می برند. می توان گفت این روش های تصفیه آب، قادر به تصفیه کامل آب نیستند و فقط برای موارد اضطراری پیشنهاد می شوند اما با به کارگیری دستگاه تصفیه آب خانگی می توان از تمامی این میکرو ارگانیزم ها و تری هالومتان در امان ماند. زیرا با چندین مرحله تصفیه آب در این دستگاه های تصفیه آب خانگی آب آشامیدنی زلال و شفاف ارائه می دهد.