آذر ۱۶, ۱۳۹۶

ساخت و فروش دستگاه سختی گیر رزینی softener

ساخت و فروش دستگاه سختی گیر رزینی softener سختی گیر رزینی یا softener برای حذف و کاهش سختی از آب استفاده می شوند که می توان آن ها را با توجه به میزان دبی خروجی مورد نیاز طراحی و ساخت. رزین های تبادل یونی با عبور آب خام از خود و با توجه به مکانبزم تبادل یونی خویش موجب کاهش و حذف بی کربنات ها از آب خام شده و اصلاحا آب نرم و سبک را تولید خواهند کرد. با حذف بی کربنات ها از آب خام تشکیل رسوبات در مبدل های حرارتی تا حد چشمگیری کاهش خواهند یافت. سختی گیر های رزینی چندین نوع هستند که عمداتا سختی گیر های کاتیونی و آنیونی نامبرده می شوند که نوع آن ها به نوع رزین مصرف شده در درون آنها بستگی دارد. شرکت کاسپین ارتباط عرشیا طراح و مجری ساخت انواع مخازن تحت فشار اعم از دستگاه فیلتر شنی، دستگاه فیلتر کربن اکتیو، دستگاه سختی گیر، دستگاه کندانس و دی اریئتور و … می باشد که در امر تهیه و توزیع مواد اولیه دستگاله های فوق نیز بسیار موفق و صاحب نام می باشد. برای دریافت هرگونه مشاوره و خرید با کارشناسان ما تماس حاصل فرمایید. تلفن : ۶۵۵۲۲۹۶۳ – ۶۵۵۲۲۹۲۳ – ۰۲۱     همراه : ۰۹۱۲۲۹۷۲۰۹۱ – ۰۹۳۶۴۸۴۸۹۲۰
اسفند ۱۶, ۱۳۹۴
دستگاه سختی گیر برای تصفیه آب

حذف سختی دائم آب

عرضه انواع سختی گیر در سراسر کشور آغاز شد. برای کاهش سختی غیر کربناتی آب از آهک سودا  استفاده می شوند. در سختی موقت با اضافه کردن یک ماده قلیائی مثل آهک و یا سود، بی کربنات موجود در محیط به کربنات تبدیل می شود و کربنات تولید شده، باعث رسوب کردن کلسیم و کاهش سختی کلسیمی می شود. همان گونه که مشخص است با اضافه نمودن سدیم کربنات، یون کربنات وارد آب می شود و سپس کلسیم کربنات تولید می گردد. روش دیگری در نرم سازی آب، استفاده از سود سوز آور است که در موارد خاص به کار می رود. برتری استفاده از سود سوز آور این است که با کلسیم بی کربنات تولید سدیم کربنات می کند که خود این ماده در حذف سختی دائم موثر است. تعیین مقدار مواد نرم کننده و کنترل آب نرم شونده برای محاسبه مقدار مواد شیمیایی لازم به منظور کاهش سختی مقدار مشخصی از آب خام به عنوان مثال ۱۰۰۰ متر مکعب لازم است که مقدار سختی دائم، سختی موقت، منیزیم و کربن دی اکسید آزاد در آب خام با واحد ppm برحسب کلسیم کربنات و خلوص آهک و سودا معلوم می شود. جهت برقراری تماس با شمار های مربوطه می توانید تماس حاصل بفرمایید. ۰۲۱-۶۵۵۲۲۹۶۳ ۰۹۱۲-۲۹۷۲۰۹۱ info@ccra.ir