بهمن ۵, ۱۳۹۴
دستگاه ضد رسوب زدابرای آب دریا

ماده ضد رسوب و خورندگی

ماده ضد رسوب و خورندگی دی ام آب ورودی دیگ های بخار دارای املاح متعدد می باشد، این مساله حتی در مواردی که آب از سختی گیر و یا سایر دستگاههای تصفیه آب گذشته باشد نیز صادق است. در پروسه تولید، بخار آب در دیگ تغلیظ گردیده و میزان غلظت املاح موجود در آن از جمله املاح  ca و Mg افزایش می یابد بنابراین نیاز به ماده ضد رسوب می باشد. از طرف دیگر به علت بالا رفتن درجه حرارت میزان حلالیت املاح ca و Mg کاهش می یابد و املاح مربوطه به صورت رسوب درآمده و در جداره دیگ و لوله ها ته نشین گردیده و موجب ایجاد لایه ای از رسوبات ca و Mg در جداره دیگ می گردند که در نتیجه موجبات عدم تبادل کافی حرارت و در نهایت خطرات بزرگتر مانند ترکیدن لوله و ….. می گردد. که احتیاج به ماده ضد رسوب می باشد. همچنین اکسیژن ورودی به دیگ بخار موجب ایجاد خورندگی در دیگ بخار می گردد. ماده ضد رسوب و خورندگی با دقت خاص فرموله گردیده و به خوبی از ایجاد رسوب و خورندگی در دیگ بخار جلوگیری می نماید.