بهمن ۲۵, ۱۳۹۴

روش های کار دستگاه تعویض یونی

روش های کار دستگاه تعویض یونی چگونه است؟ دستگاه های تعویض یونی مورد مصرف در تصفیه آب شبیه به فیلترهای فشاری اسمزی است که در داخل آن ذرات رزین قرار دارد. نظر به اینکه برای شستشوی رزین و نیز در جریان تعویض یون، ph داخل دستگاه تغییر می نماید، اقدامات لازم برای جلوگیری از خوردگی دستگاه ها مورد نیاز خواهد بود. به منظور جلوگیری از خروج رزین در قسمت پایین دستگاه و در زیر رزین، چندین لایه شن درشت آنترایست قرار داده می شوند. ذرات آنترایست برای دستگاه های تعویض یونی مناسب تر است، زیرا باعث اضافه شدن سیلیس به آب نمی شوند. در دستگاه های کاتیونی هر چند به دلیل پایین بودن ph خطر آزاد شدن سیلیس وجود ندارد ولی باز استفاده از آنتراسیت ترجیح دارد. از مزایای آن وجوذ لایه های زیرین محافظ رزین است که می توان قطر لوله های فاضلاب روی سیستم را به اندازه کافی بزرگ انتخاب نمود تا در معرض خطر بسته شدن قرار نگیرد.