بهمن ۲۰, ۱۳۹۴
انواع سیلیس

حذف سیلیس از آب

سیلیس از نظر فراوانی در خاک مقام دوم را داراست و در حدود 27.7% پوسته جامد زمین را تشکیل می دهد. یک ترکیب مهم و فراوان سیلیس که در آب ها دیده می شود دی اکسید سیلیس یا سیلیکا است که در طبیعت به صورت های مختلف مشاهده می شود که یکی از معمول ترین فرم آن شن سیلیسی است. حذف سیلیس عموما در رابطه با آب های تغذیه دیگ بخار مطرح می شود چون در ارتباط با توربین های بخار است که زیان وجود سیلیکا ظاهر می شود سیلیکا می تواند به یکی از سه روش زیر به پره های توربین آسیب برساند: بد کار کردن بویلر به خاطر ایجاد کف، حمل قطرات سیلیکای محلول در بخار، تبخیر سیلیکای محلول در بخار، روشهای موثر حذف سیلیکا عبارتند از: جذب سیلیکا با ترکیبات منیزیم، استفاده از رزین های تعویض یونی و آنیونی، جذب سیلیکا توسط ترکیبات منیزیم در فرایند آهک زنی، منیزیم محلول در آب به صورت هیدروکسید منیزیم ته نشین می شود ظرفیت این رسوب برای جذب سیلیکا زیاد است اگر منیزیم محلول در آب برای جذب سیلیکا کافی نباشد در آن صورت باید به جای آهک معمولی از آهک دولومیتی استفاده نمود که دارای 32% اکسید منیزیم است.