بهمن ۲۴, ۱۳۹۴

مراحل مختلف تصفیه اسمز معکوس

تصفیه مقدماتی: تصفیه مقدماتی به منظور استفاده بهینه از غشاها و افزایش زمان کارکرد غشاء انجام می گیرد و در طی این عملیات آب را آماده عبور از روی غشاء می نماید. مراحل مختلف تصفیه اسمز معکوس عبارتست از: جداسازی ذرات جامد معلق موجود درآب ورودی: مواد معلق و کلوئیدی موجود در آب سبب گرفتگی غشاء می شود. گرفتگی غشاء با اندیس گرفتگی تعیین می گردد و لازم است اندیس گرفتگی آب عبوری از روی یک غشای مشخص زیر حد مجاز تعیین شده برای غشاء باشد. برای این منظور آب از روی صافی های کارتریج 10 – 5 میکرونی عبور داده می شود. حذف میکرو ارگانیزم ها: میکروار گانیزم ها همانند باکتریها می توانند موجب گرفتگی غشاء شوند. حتی در برخی موارد نیز آنزیم های ترشح شده از میکروارگانیزم ها بر روی غشاها، اثر تخریبی دارند. بنابراین لازم است آب تغذیه پیش ازعبور از روی غشاء بوسیله تابش مارواء بنفش و یا کلرین ضد عفونی گردد. تصفیه آب به روش اسمز معکوس بهترین راه حل برای از بین بردن میکرو ارگانیسم های آب است.  
بهمن ۱, ۱۳۹۴
آب شیرین کن اسمز معکوس

دستگاه تصفیه آب خانگی اسمز معکوس

دستگاه تصفیه آب خانگی اسمز معکوس RO یک فن آوری تصفیه آب است که با استفاده از یک غشاء نیمه تراوا برای حذف ذرات بزرگتر از آب آشامیدنی استفاده می شود. در اسمز معکوس، فشار به کار رفته که در بین غشاها استفاده می شود برای غلبه بر فشار اسمزی، است که توسط پتانسیل شیمیایی، یک پارامتر ترمودینامیکی هدایت می شود. غشا اسمز معکوس می تواند بسیاری از انواع مولکول ها و یون از جمله باکتری را حذف، و در هر دو پروسه های صنعتی و تولید آب آشامیدنی تصفیه شده استفاده می شود. در فرایند اسمز معکوس نتیجه این است که به املاح در سمت غشا تحت فشار اجازه عبور به طرف دیگر را می دهد. این غشا از طریق منافذ سوراخ اجازه نمی دهد باکتری و ذرات ریز از آن عبور کند و در نتیجه آب تصفیه شده از شیر اصلی دستگاه تصفیه آب خانگی خارج می شود. اسمز معکوس بهترین روش برای از بین بردن فلزات سنگین از جمله ارسنیک و … می باشد.   
بهمن ۱, ۱۳۹۴
دستگاه تصفیه آب 5 مرحله ro

کاربردهای اسمز معکوس

تصفیه آب RO یا همان روش اسمز معکوس در حال حاضر محبوب ترین روش تصفیه آب در ایران است. RO اسمز معکوس و یا تصفیه آب استفاده از غشاهای RO برای پاک کردن آب از آلاینده ها و انواع دیگری از ناخالصی ها استفاده می شود. انواع دیگری از  غشاها در تصفیه آب مانند اولترافیلتراسیون UF هسنتد که می توانند تمام باکتری ها، ویروس ها را از آب حذف کنند، اما نه هر ناخالصی های شیمیایی محلول در آب را. نانوفیلتراسیون NF  آب را  از باکتری ها و ویروس به علاوه آن  نمک با مولکول بزرگتر در آب، مثل کلسیم و منیزیم و برخی از نمک های فلزات سنگین تصفیه می کند.دستگاه تصفیه آب قادر به از بین بردن سختی آب است. اما در نهایت تصفیه آب از نوع اسمز معکوس RO  حذف تمام ناخالصی های موجود در آب انجام می دهد. ویروس ها، باکتری و نمک. بنابراین تصفیه آب RO یا همان اسمز معکوس بهترین نوع تصفیه آب موجود در ایران برای تصفیه آب آشامیدنی است.