بهمن ۲۶, ۱۳۹۴
آب شیرین کن اسمز معکوس

اجزا سیستم اسمز معکوس

اجزا سیستم اسمزمعکوس عبارتند از: مخازن تهیه محلول و تزریق کننده های اسید و فسفات، صافی کارتریج و کربن فعال، پمپ فشار قوی.  تاریخچه کاربرد روش اسمز معکوس به سال های 1950 برمی گردد که آزمایش های توسط رید و برتون در دانشگاه فلوریدای آمریکا انجام می پذیرفت و نخستین غشاء اسمز معکوس از سلولز استات ساخته شد. ودر اواخر سال های 1960 این پدیده به صورت تجاری مورد استفاده قرار می گیرد. اسمز معکوس یکی از روش های متداول جداسازی است، که کاربرد مختلفی دارد. شیرین سازی آب دریا، جداسازی مواد آلی و سمی از پساب های صنعتی دو مورد مهم استفاده از این تکنولوژی می باشد. اسمز معکوس یکی از فرایند اصلی شیرین سازی آب در کنار روش هایی مانند تقطیر، الکترودیالیز، بدون یون سازی و ... است که در مقیاس های آزمایشگاهی، شهری و صنعتی مورد استفاده قرار می گیرد. در سیستم اسمز معکوس وسایل و تجهیزات زیر وجود دارد: مخازن تهیه محلول و تزریق کننده های اسید و فسفات: این وسایل به منظور تهیه اسید غلظت مناسب و تزریق آن به آب تغذیه به منظور تنظیم ph آن و تامین و تزریق فسفات به آب دلیل جلوگیری از رسوب املاح و منیزیم می باشد. صافی کارتریج و کربن فعال : این تجهیزات برای افزایش عمر غشا با وارد نمودن آب عاری از مواد معلق و جذب باقی مانده کلرین ناشی از گندزدایی آب است. پمپ فشار قوی: این وسیله برای خنثی کردن فشار اسمزی جبران افت فشار ناشی از وجود غشا و تجهیزات موجود در مسیر مورد نیاز است.  
بهمن ۲۲, ۱۳۹۴
اولترافیلتراسیون

تصفیه آب اسمز معکوس

فرایندهای غشایی اسمز معکوس براساس اندازه کوچکترین ذره که تحت تاثیر نیروی فشار از غشاء عبور می نماید عبارتند از: میکروفیلتراسیون، اولترافیلتراسیون، نانو فیلتراسیون، هایپر فیلتراسیون یا اسمز معکوس ویژگی های اصلی در انتقال که توسط غشاء عمل می شودعبارتند از: نفوذ پذیری یا تراوایی انتخاب گری یا گزینش پذیری تمامی موادی که به عنوان غشاء اسمز معکوس عمل می نمایند، دارای ویژگی عبور مواد مختلف به طور انتخابی هستند. تصفیه آب اسمز معکوس یکی از شیوه های گسترده جداسازی است که کاربری های مختلفی دارد شیرین سازی آب دریا، جداسازی مواد آلی و سمی از پساب های صنعتی دو مورد مهم استفاده از این تکنولوژی است. دسته بندی غشا های اسمز معکوس براساس اندازه حفره ها: حفره های بزرگ : غشاهایی که اندازه متوسط حفره های آن بیش از 20nm است. حفره های متوسط: غشاهایی که اندازه متوسط حفره های آن بین 20-1nm می باشد. حفره های کوچک: غشاهایی را شامل می شوندکه اندازه متوسط حفره های آن کمتر از 1 nm است.
بهمن ۱, ۱۳۹۴
آب شیرین کن اسمز معکوس

دستگاه تصفیه آب خانگی اسمز معکوس

دستگاه تصفیه آب خانگی اسمز معکوس RO یک فن آوری تصفیه آب است که با استفاده از یک غشاء نیمه تراوا برای حذف ذرات بزرگتر از آب آشامیدنی استفاده می شود. در اسمز معکوس، فشار به کار رفته که در بین غشاها استفاده می شود برای غلبه بر فشار اسمزی، است که توسط پتانسیل شیمیایی، یک پارامتر ترمودینامیکی هدایت می شود. غشا اسمز معکوس می تواند بسیاری از انواع مولکول ها و یون از جمله باکتری را حذف، و در هر دو پروسه های صنعتی و تولید آب آشامیدنی تصفیه شده استفاده می شود. در فرایند اسمز معکوس نتیجه این است که به املاح در سمت غشا تحت فشار اجازه عبور به طرف دیگر را می دهد. این غشا از طریق منافذ سوراخ اجازه نمی دهد باکتری و ذرات ریز از آن عبور کند و در نتیجه آب تصفیه شده از شیر اصلی دستگاه تصفیه آب خانگی خارج می شود. اسمز معکوس بهترین روش برای از بین بردن فلزات سنگین از جمله ارسنیک و … می باشد.   
بهمن ۱, ۱۳۹۴
دستگاه تصفیه آب 5 مرحله ro

کاربردهای اسمز معکوس

تصفیه آب RO یا همان روش اسمز معکوس در حال حاضر محبوب ترین روش تصفیه آب در ایران است. RO اسمز معکوس و یا تصفیه آب استفاده از غشاهای RO برای پاک کردن آب از آلاینده ها و انواع دیگری از ناخالصی ها استفاده می شود. انواع دیگری از  غشاها در تصفیه آب مانند اولترافیلتراسیون UF هسنتد که می توانند تمام باکتری ها، ویروس ها را از آب حذف کنند، اما نه هر ناخالصی های شیمیایی محلول در آب را. نانوفیلتراسیون NF  آب را  از باکتری ها و ویروس به علاوه آن  نمک با مولکول بزرگتر در آب، مثل کلسیم و منیزیم و برخی از نمک های فلزات سنگین تصفیه می کند.دستگاه تصفیه آب قادر به از بین بردن سختی آب است. اما در نهایت تصفیه آب از نوع اسمز معکوس RO  حذف تمام ناخالصی های موجود در آب انجام می دهد. ویروس ها، باکتری و نمک. بنابراین تصفیه آب RO یا همان اسمز معکوس بهترین نوع تصفیه آب موجود در ایران برای تصفیه آب آشامیدنی است.