بهمن ۱۵, ۱۳۹۴

سختی آب آشامیدنی چقدر باید باشد

سختی آب مربوط به املاح خاصی است که در آب وجود دارند. این املاح شامل کاتیون هایی مثل منیزیم کلسیم استرانسیوم آهن آلمینیوم منگنز و مس بوده که با آنیون های بی کربنات کربنات کلرید سولفات سیلیکات و نیترات به صورت محلول در آب وجود دارند. سختی کل شامل سختی موقت یا سختی کربناتی به اضافه  سختی دائم یا سختی غیر کربناتی است. سختی موقت در اثر جوشاندن آب ته نشین می شود. جرم داخل ظروف به املاح کربنات و بی کربنات کلسیم و منیزیم مربوط می شود و جوشاندن آب به مدت چند دقیقه باعث تجزیه بی کربناتها خارج شدن co2 و رسوب کربنات های کلسیم ومنیزیم می شود. سختی دائم به واسطه وجود عناصری چون سولفات و کلریدهای منیزیم و کلسیم که در اثر جوشیدن رسوب نمی دهند پدید می آید. سختی معمولا به میلی گرم در لیتر برحسب کربنات کلسیم بیان می شود. به همین دلیل است که تصفیه آب کاربرد مهمی در مصارف روزانه و کاربرد صنعتی دارد برای از بین بردن سختی آب می توان برای منازل از دستگاه تصفیه آب خانگی استفاده کرد و برای مصارف صنعتی از دستگاه های تصفیه آب نیمه صنعتی و صنعتی استفاده نمود.
دی ۲۵, ۱۳۹۴
سختی گیر آب

سختی گیر رزینی

در سختی گیرهای رزینی یون های کلسیم و منیزیم موجود در آب با عبور از ستون رزین کاتیونی با یون سدیم جایگزین شده و آب سخت به آب نرم تبدیل می شود. در نتیجه آب خروجی از دستگاه تصفیه آب تنها حاوی نمک سدیم می باشد. رزینهای دستگاه سختی گیر پس از مدت زمان معینی  خاصیت خود را از دست می دهند و کارایی آنها پایین می آید. اگر رزین با محلول کلر و سدیم 10% شستشو شود، قابلیت سختی گیری خود را دوباره بدست می آورند. غلظتهای کمتر و یا بیشتر با نمک اثر کمتری دارند. استفاده از آب های آلوده و دارای مواد معلق و همچنین آب هایی که دارای املاح آهن، منگنز، مس و دیگر فلزات سنگین می باشند، رزینها را  از بین می برند و میزان آب خروجی دستگاه سختی گیر را کم می کنند. بهتر است قبل از دستگاه سختی گیر، مواد معلق آب توسط یک فیلتر شنی جدا شوند و برای کاهش املاح فلزات سنگین فرایند لازم به کار گرفته شود. راه اندازی، بهره برداری و تجدید بار دستگاه سختی زدایی تصفیه آب ممکن است دستی، با فرمان الکترونیکی، و یا به طور خودکار انجام گیرد.