بهمن ۱۵, ۱۳۹۴

سختی آب آشامیدنی چقدر باید باشد

سختی آب مربوط به املاح خاصی است که در آب وجود دارند. این املاح شامل کاتیون هایی مثل منیزیم کلسیم استرانسیوم آهن آلمینیوم منگنز و مس بوده که با آنیون های بی کربنات کربنات کلرید سولفات سیلیکات و نیترات به صورت محلول در آب وجود دارند. سختی کل شامل سختی موقت یا سختی کربناتی به اضافه  سختی دائم یا سختی غیر کربناتی است. سختی موقت در اثر جوشاندن آب ته نشین می شود. جرم داخل ظروف به املاح کربنات و بی کربنات کلسیم و منیزیم مربوط می شود و جوشاندن آب به مدت چند دقیقه باعث تجزیه بی کربناتها خارج شدن co2 و رسوب کربنات های کلسیم ومنیزیم می شود. سختی دائم به واسطه وجود عناصری چون سولفات و کلریدهای منیزیم و کلسیم که در اثر جوشیدن رسوب نمی دهند پدید می آید. سختی معمولا به میلی گرم در لیتر برحسب کربنات کلسیم بیان می شود. به همین دلیل است که تصفیه آب کاربرد مهمی در مصارف روزانه و کاربرد صنعتی دارد برای از بین بردن سختی آب می توان برای منازل از دستگاه تصفیه آب خانگی استفاده کرد و برای مصارف صنعتی از دستگاه های تصفیه آب نیمه صنعتی و صنعتی استفاده نمود.