اسفند ۱۳, ۱۳۹۴

خرید سختی گیر پکیج

سختی گیر پلی فسفات سر راه آبی که وارد آبگرمکن و پکیج می شود نصب می شود و به این دلیل که نمکهای کلسیم و منیزیم محلول در آب را جذب می کند از تشکیل رسوب در داخل لوله ها جلوگیری می کند. وجود کاتیون های که سختی آب را تشکیل می دهد باعث گرفتگی لوله های آب می شود. تقریبا نود درصد اشکالات و نقص پکیج ها به دلیل وجود سختی زیاد آب و وجود املاح موجود در آب می باشد. گرفتگی لوله نیز منجر به کاهش دبی یا حجم آب عبوری از پکیج می شود که علاوه بر کاهش راندمان پکیج باعث خرابی لوازم کنترلی فشار و دما می شود. با استفاده از سختی گیر پلی فسفات بر حسب میزان املاح موجود در آب، پس از گذشت زمانی در حدود 6 ماه که محتویات پلی فسفات داخل لیوان به اتمام رسید، به سهولت قابل تعویض و جایگزینی خواهد بود. این رسوب گیر که مانع از خوردگی لوله ها می شود هیچگونه تاثیری بر PH و بهداشت آب آشامیدنی ندارد. مزایای استفاده از سختی گیر های پلی فسفات کاهش هزینه سرویس و تعمیرات پکیج ها سادگی در نصب قیمت مناسب برای سفارش سختی گیر پکیج با کارشناسان ما تماس بگیرید.
بهمن ۲۱, ۱۳۹۴

چگونگی رفع سختی آب

انواع سختی آب را می توان به گروه های زیر تقسیم بندی کرد: میزان املاح موجود در آب را سختی آب می گویند که برای چگونگی رفع سختی آب  می توان از دستگاه های سختی گیر خانگی و نیمه صنعتی و صنعتی استفاده کرد. سختی کل: تمام املاح کلسیم و منیزیم موجود در آب سختی کل نامیده می شوند و شامل دو قسمت است. سختی کل کلسیم که نشان دهنده مقدار یون کلسیم در آب است. سختی کل منیزیم که تمام منیزیم محلول در آب را شامل می شود. سختی دائم : شامل کلیه املاح کلسیم و منیزیم به جز بی کربنات ها است به عنوان مثال : سولفات ها، کلریدها، نیترات ها کلسیم و منیزیم محلول در آب را در می گیرد این سختی در اثر جوشاندن حذف نمی شود. سختی موقت: به بی کربنات کلسیم و منیزیم محلول در آب اطلاق می شود که در اثر جوشاندن آب تجزیه شده و رسوب می کند.