دی ۳۰, ۱۳۹۴
فیلتر شنی تحت فشار

فیلتر شنی تصفیه آب

فیلتر شنی برای بهبود کیفیت آب مصرفی و بالا بردن عمر مفید رزین موجود در سختی گیر ها پیشنهاد می گردد یک دستگاه فیلتر شنی قبل از مرحله سختی گیر ها نصب گردد زیرا فیلتر شنی قادر است کلیه مواد معلق و ریز و گل و لای و رنگ و حتی مقداری زیادی از باکتریهای موجود در آب را حذف نماید و آب کاملا زلال را وارد سیستم سختی گیر ها نماید که در نتیجه عمل تعویض یونی توسط رزین به خوبی انجام خواهد گرفت و نیز احتیاج به بکواش های پی در پی نخواهد بود. از ویژگیهای فیلتر شنی: قابلیت تحمل فشار فیلتر شنی تا پنج بار استفاده از سه لایه سنگ سلیس دانه بندی شده در فیلتر شنی و در نهایت می توان زمان طولانی از رزین ها جهت حذف املاح آب استفاده نمود. لازم به توضیح است که رزین ها فقط قادرند سختی آب را حذف نمایند و رزین هیچ نقشی در حذف مواد کلوئیدی و مواد معلق ریز موجود در آب را ندارند.