دی ۲۱, ۱۳۹۴
دستگاه تصفیه آب pure water

فواید دستگاه تصفیه آب خانگی

آب ورودی به سیستم دستگاه تصفیه آب روش اسمز معکوس ، که دارای املاح مختلف است به آب تصفیه شده خالص تبدیل می گردد. در سیستم اسمز معکوس، جریان ورودی آب آشامیدنی به دو جریان آب تصفیه شده Permeate و پساب غلیظ  Reject یا Brine تبدیل می شود. این فیلتر باعث حذف نیترات ، نیتریت ، آرسنیک ، املاح محلول ، مواد آلی ، میکروب ، ویروس ، انگل ، کیست ، آفت کش و کودهای شیمیایی ، مواد شوینده و بطور کلی تمامی ناخالصی های محلول در آب بزرگتر از 0.0001 میکرون شده و به عبارت دیگر سختی و سنگینی آب را پایین آورده و همچنین قادر است آب لب شور را به آب شیرین تبدیل کند. زمان تعویض آن نسبت مستقیم با میزان آلودگی و مصرف آب و همچنین زمان تعویض فیلترهای پیش تصفیه دارد. جهت تعیین دقیق این زمان می توان از تست TDS  مجموع مواد محلول آب توسط TDS مترهای دیجیتال قلمی استفاده نمود. در شرایط نرمال برای آب شهری دوره تعویض آن هر دو سال یکبار است. نوع مرغوب آن دارای لایه های منظم، یک سطح به رنگ کرم روشن ساخت شده توسط کمپانی معتبرکاسپین ارتباط عرشیا می باشد.