بهمن ۲۵, ۱۳۹۴
دستگاه احیا رزین

چهار عمل احیاء رزین

این عمل احیاء رزین شامل چهار مرحله شستشوی معکوس، تزریق ماده شیمیایی احیاء کننده، شستشوی آهسته برای توزیع ماده شیمیایی، شستشوی سریع می باشد. شستشوی معکوس که در آن آب از کف بستر رزین به طرف بالا جریان یافته تا دانه های رزین و رسوبات معلق گردد. تزریق ماده شیمیایی احیاء کننده اسید یا سود نمک به صورت محلول نسبتا رقیق در آمده و سپس تزریق می شوند. شستشوی آهسته برای توزیع ماده شیمیایی در سراسر بستر رزین و در نتیجه تماس بهتر ماده شیمیایی با دانه های رزین برای تسهیل در انتقال یون بین ماده احیا کنند و دانه های رزین انجام شود. شستشوی سریع به دلیل حذف باقیمانده ماده احیا کننده از بستر رزین تا دستگاه برای سرویس دهی مجدد تصفیه آماده گردد. آب خروجی از فرایند شستشوی سریع جمع آوری شده و برای تزریق ماده شیمیایی احیا کننده از بالا به پایین است که به روش جریان هم جهت معروف است. در برخی موارد جهت تزریق ماده شیمیایی از پایین به بالا است که به جریان مختلف الجهت معروف است. در این روش نیز راندمان احیاء رزین بالا می رود و همچنین کیفیت اب تصفیه شده با کیفیت بالا نیاز است. روش احیاء رزین به صورت مختلف الجهت کم هزینه ترین روش ممکن است برای تهیه آب خلوص بالا در حجم زیاد است. نشتی یون ها با این روش کم شده و لایه پایین رزین عمل تصفیه نهایی را نیز انجام می دهند.: