بهمن ۲۶, ۱۳۹۴
رزین پلی استر

آلودگی رزین چیست

رزین های تعویض یونی به صورت گسترده ای برای تهیه آب بدون یون با کیفیت بالا عاری از هرگونه آلودگی باشد بکار می روند. لکن در عمل ممکن است با مشکلاتی همراه باشد، بسیاری از رزین های تعویض یونی تجاری در برخورد با یون های معدنی با وزن مولکولی کم، بخوبی عمل نمی نماید و در برخورد با مولکول های سنگین آلی دچار مشکل می شود. آلودگی رزین چیست اصلی ترین مواد آلی محلول در آب، نمک های اسید هیومیک هستند. گرادیان غلظت باعث نفوذ مواد آلی به قسمت مرکزی بدنه رزین آنیونی شده و علیرغم سرعت نفوذ کم مولکول های درشت می باشد. این مولکول ها در سراسر ساختمان رزین توزیع می گردند در جریان احیا، مولکول رزین مولکول های آلی به صورت ناقص حذف می شوند. چون گزینش پذیری رزین برای مولکول های درشت آلی زیاد بوده و طول مدت زمان نفوذ مولکول از داخل رزین است رنگ رزین های آلوده به مواد آلی معمولا سیاه می باشند. در حالیکه رزین های سالم شفاف هستند عموما بوی آلاینده ها قابل تشخیص است. در این حالت چناچه رزین با اسید یا آب نمک قلیایی تماس حاصل نماید، محلول رنگی حاصل خواهد شد.