دی ۲۱, ۱۳۹۴

فیلتر پست کربن

فیلتر پست کربن 2/5 * 10 در دستگاه تصفیه آب :  فیلتر پست کربن تصفیه آب به شکل کپسولی پر شده از دانه های کربنی بوده و فقط در دستگاه هایی با سیستم RO بعنوان فیلتر پنجم و بعد از مخزن ذخیره مورد استفاده قرار می گیرد. این فیلتر پست کربن تصفیه آب تاثیرات ناشی از ماندگاری آب تصفیه شده در داخل مخزن را از بین برده و باعث بهبود طعم آب مصرفی می شود. زمان تعویض فیلتر تصفیه آب آن بسته به میزان آب عبور کرده از آن یا همان میزان مصرف آب داشته و ظرفیت تصفیه آب با واحد لیتر یا گالن روی آن درج می شود و معمولا هر یک سال یکبار با میزان مصرف متوسط یک خانوار تعویض می شود. نوع مرغوب فیلتر پست کربن معمولا دارای پوسته ی به رنگ سفید روشن و کمی براق بدون لکه و تیرگی، ساخت کمپانی معتبر کاسپین ارتباط عرشیا می باشد.