بهمن ۳۰, ۱۳۹۴
سیستم کلر زنی الکترونیکی

مواد ضدعفونی کننده در کیفیت آب تصفیه شده

مواد ضدعفونی کننده در کیفیت آب تصفیه شده : مواد ضدعفونی کننده چون کلر و اوزون می توانند با اکسیداسیون مواد آلی منشاء رنگ، در نهایت رنگ آب را حذف نمایند. لکن کلر با مواد هیومیک دارو بعضی از مواد آلی با وزن مولکولی کم تولید ترکیباتی می نماید که برخی از آنها مشکوک به سرطان زایی است. افزودن اوزون به آب می تواند منجر به تولید کلرات و کلریت می نماید. از این رو شایسته است که تاثیر این محصولات فرعی روی سلامتی انسان یا به طور کلی محیط زیست مد نظر قرار گیرد البته وجود کلر در آب عموما باعث بهبود کار فیلترها می شود. وجود مواد آلی زیاد در آب استفاده از کلر را برای ضدعفونی کردن مشکل می نماید که بسیار پایدار هستند. در چنین شرایطی قبل از کلر زنی باید با اوزون یا پرمنگنات، مواد آلی، را اکسید کرد. بنابراین بهترین شرایط برای استفاده از کلر به عنوان ضدعفونی کننده زمانی است که آب عاری از موادی باشد که با مصرف کلر برای اکسیداسیون خود، مقدار کلر مورد نیاز را افزایش دهد.  
بهمن ۲۴, ۱۳۹۴

سمیت باقی مانده کلر

کلر زنی یکی از رایج ترین روش های مورد استفاده در نابودی عوامل بیماری و سایر ارگانیسم های مضری ات که ممکن است سلامت انسان را به خطر بیندازد. همان گونه که در بحث اشاره شد در هر حال بعضی از اجزای آلی موجود در فاضلاب در فرایند کلر زنی تداخل می کنند. بسیاری از این ترکیبات آلی ممکن است با کلر واکنش انجام دهند و ترکیبات سمی تشکیل دهند. این ترکیبات می توانند بر آب هایی که به آن ها وارد شود آثار ناگوار دراز مدت بگذارند. برای کمینه کردن آثار این کلر باقیمانده ی بالقوه سمی بر محیط دریافته اند که کلر زدایی فاضلاب تصفیه شده با کلر ضروری است. معمولا پیش از تخلیه آب از واحد کلر زدایی مورد نیاز است. همچنین باقیمانده های زیاد کلر برای سیستم های صنعتی مانند رزین تبادل یونی و بعضی از غشاهای مورد استفاده در الکترودیالیز و واحدهای اسمز معکوس زیان آور هستند. کلر همچنین می تواند در سمی شدن آب خروجی نقش داشته باشد. بنابراین غلظت و سمیت باقی مانده کلر در آبهای خروجی مشخص محدود شده است. بعضی مواقع کلر زدایی برای منابع آب صنعتی و عمومی مورد نیاز است. طعم ویژه کلر در آب آشامیدنی غالبا باید کاهش یافته یا حذف گردد.  
بهمن ۱۹, ۱۳۹۴

کاربردها و تاثیرات کلر

کلر و ترکیبات آن علاوه بر خاصیت میکروب کشی برای کاهش طعم و مزه و بوهای مشخص قابل اعتراض در آب آشامیدنی ورودی به فرایندهای زلال سازی را بهبود می بخشند. آهن و منگنز و سولفید هیدروژن را برای تسهیل در حذف آنها اکسید می کنند. توده ای لجن در واحدهای تصفیه پساب را کاهش می دهند و خروجی های واحد تصفیه پساب را نیز بهبود می بخشد. کلر همراه با یک منعقد کننده معمولا برای آب خام در ورودی به فرایندهای زلال سازی به کار می رود.اثر کلر بر مواد آلی موجود در آب انعقاد را بهبود می بخشد. همچنین برای کاهش طعم، مزه، بو، رنگ و تجمع های میکرو بیولوژی به کار می رود و آهن و منگنز برای تسهیل در حذف آنها به وسیله ته نشین سازی و کلر زنی اکسید می شوند. شرکت کاسپین ارتباط عرشیا ارائه خدمات در عرصه دستگاه های کلرزن صنعتی و نیمه صنعتی با کیفیت و با بهترین کارایی را به شما عزیزان عرضه می دارد.