بهمن ۱۹, ۱۳۹۴

کاربردها و تاثیرات کلر

کلر و ترکیبات آن علاوه بر خاصیت میکروب کشی برای کاهش طعم و مزه و بوهای مشخص قابل اعتراض در آب آشامیدنی ورودی به فرایندهای زلال سازی را بهبود می بخشند. آهن و منگنز و سولفید هیدروژن را برای تسهیل در حذف آنها اکسید می کنند. توده ای لجن در واحدهای تصفیه پساب را کاهش می دهند و خروجی های واحد تصفیه پساب را نیز بهبود می بخشد. کلر همراه با یک منعقد کننده معمولا برای آب خام در ورودی به فرایندهای زلال سازی به کار می رود.اثر کلر بر مواد آلی موجود در آب انعقاد را بهبود می بخشد. همچنین برای کاهش طعم، مزه، بو، رنگ و تجمع های میکرو بیولوژی به کار می رود و آهن و منگنز برای تسهیل در حذف آنها به وسیله ته نشین سازی و کلر زنی اکسید می شوند. شرکت کاسپین ارتباط عرشیا ارائه خدمات در عرصه دستگاه های کلرزن صنعتی و نیمه صنعتی با کیفیت و با بهترین کارایی را به شما عزیزان عرضه می دارد.