بهمن ۱۹, ۱۳۹۴

کاربردها و تاثیرات کلر

کلر و ترکیبات آن علاوه بر خاصیت میکروب کشی برای کاهش طعم و مزه و بوهای مشخص قابل اعتراض در آب آشامیدنی ورودی به فرایندهای زلال سازی را بهبود می بخشند. آهن و منگنز و سولفید هیدروژن را برای تسهیل در حذف آنها اکسید می کنند. توده ای لجن در واحدهای تصفیه پساب را کاهش می دهند و خروجی های واحد تصفیه پساب را نیز بهبود می بخشد. کلر همراه با یک منعقد کننده معمولا برای آب خام در ورودی به فرایندهای زلال سازی به کار می رود.اثر کلر بر مواد آلی موجود در آب انعقاد را بهبود می بخشد. همچنین برای کاهش طعم، مزه، بو، رنگ و تجمع های میکرو بیولوژی به کار می رود و آهن و منگنز برای تسهیل در حذف آنها به وسیله ته نشین سازی و کلر زنی اکسید می شوند. شرکت کاسپین ارتباط عرشیا ارائه خدمات در عرصه دستگاه های کلرزن صنعتی و نیمه صنعتی با کیفیت و با بهترین کارایی را به شما عزیزان عرضه می دارد.
بهمن ۱۸, ۱۳۹۴
سیستم کلر زنی

میزان کلر در فاضلاب

چگونگی کنش شیمیایی کلر در آب و فاضلاب همراه با تحلیلی درباره نحوه ضدعفونی آن  علاوه بر گند زدایی کلر را برای مقاصد گوناگون دیگری نیز در تصفیه فاضلاب به کار برده اند که از آن جمله می توان موارد زیر را برشمرد : کلر زنی مقدماتی برای کنترل سولفید هیدروژن، پیشگیری از بروز پدیده حجیم شدن لجن در سیستم لجن فعال و کنترل بوهای نامطبوع برای کمک به طراحی و گزینش تاسیسات و تجهیزات مورد نیاز کلرزنی شناخت کاربردهای کلر و ترکیبات آن و نیز آگاهی از گستره ای مصرفی ضرورت دارد. در میان کاربردهای متنوع کلر هنوز هم گند زدایی پساب های تصفیه فاضلاب بیشترین اهمیت را دارد. گستره ای مقادیر مصرف کلر برای کاربرد های مختلفی انجام می شود. توان ضدعفونی عملیات کلر زنی را معمولا در حدی انتخاب می کنند که ضوابط طراحی مورد قبول دولت یا نهادهای قانونی مسئول حفاظت از منابع آب پذیرنده پساب نهایی باشد. در هر صورت هنگامی که مقدار مجاز کلر باقیمانده در پساب مشخص شده یا تعداد نهایی باکتری های کلی فرم در حد معینی محدود گردیده است. در تصفیه خانه های بزرگ نصب دستگاه های اندازه گیری مداوم کلر باقیمانده به منظور کنترل و مراقبت دایمی و ممانعت از مصرف کلر زیادی یا ناکافی ضرورت دارد تاسیسات نگهداری و تغذیه کلر باید در مقابل آتش سوزی محافظت شود. علاوه بر این باید دستگاه نشت یاب کلر در اختیار باشد و در صورت امکان به سیستم اخطار و سیستم گازشوئی اضطراری متصل شود.