دستگاه تصفیه آب king aquaتصفیه آب lg

دی ۲۵, ۱۳۹۴

کاربرد تصفیه آب

تصفیه آب فرآیند از بین بردن مواد شیمیایی نامطلوب، آلاینده های بیولوژیکی، مواد جامد معلق و گازها از آب آلوده را انجام می دهد. هدف تصفیه آب تولید آب مناسب برای مصرف آب آشامیدنی می باشد و همچنین ممکن است آب تصفیه شده برای یکی از اهداف دیگر، از جمله انجام برایکاربردهای صنعتی پزشکی، دارویی، شیمیایی طراحی شود. روش های مورد استفاده برای تصفیه آب عبارتند از فرآیندهای فیزیکی مانند فیلترینگ، رسوب، و تقطیر؛ فرآیندهای بیولوژیکی مانند فیلترهای شن و ماسه و یا کربن فعال بیولوژیکی؛ فرایندهای شیمیایی مانند کلر و استفاده از تابش الکترومغناطیسی مانند نور ماوراء بنفش. دستگاه های تصفیه آب خانگی برای تصفیه آب آشامیدنی که برای انسان بسیار ضروری است و دستگاه های تصفیه آب صنعتی و نیمه صنعتی برای تصفیه آب برای امور صنعتی پزشکی و دارویی طراحی شده توسط شرکت کاسپین ارتباط عرشیا ارائه می گردد.