دستگاه تصفیه آب نیمه صنعتی اسمز معکوس

اسفند ۱۲, ۱۳۹۴
تصفیه آب اسمز معکوس 400 گالن

خرید دستگاه تصفیه آب نیمه صنعتی اصفهان

با خرید دستگاه تصفیه آب نیمه صنعتی آب تصفیه شده و سالم را به شما اهدا می شود. دستگاه تصفیه آب نیمه صنعتی سبک و قابل جا به جایی و با کارایی و کیفیت بالا می باشد. این دستگاه نیمه صنعتی می تواند مواد غیر الی حل شده و مواد الی حل شده و الاینده میکروبیولوژیکی را حذف می کند. . دستگاه تصفیه آب نیمه صنعتی که با روش اسمز معکوس کار می کند یک تکنولوژی پیشرفته است که حتی می تواند آب شور را به آب شیرین تبدیل می کند و حدود 99.5 درصد نمک محلول در آب را از بین می برد. اجزا و قطعات دستگاه تصفیه آب نیمه صنعتی فیلتر ممبران: عمل اسمز معکوس در این فیلتر ممبران اتفاق می افتد و محلول نمک را در آب را از بین می برد. پیش فیلتر: به علت مهم بودن فیلتر ممبران در دستگاه نیمه صنعتی و حساس بودن این فیلتر نسبت به کلر، آهن، و.. در آب می باشد و باید قبل از رسیدن به فیلتر ممبران حذف شود و اگر این کار انجام نشود عمر فیلتر ممبران کمتر و در نهایت عمل اسمز معکوس را به خوبی انجام نمی دهد. که اساسا فیلتر p.p و کربن شامل فیلتر پیش تصفیه می باشد. تمامی گل و لای، شن، ماسه و ذرات معلق، را حذف می کند و فیلتر کربن کلر و مواد شیمیایی را از بین می برد. سایر نکات در مورد دستگاه نیمه صنعتی: هیچ وقت نباید خروجی فاضلاب دستگاه را ببندید. با تعویض به موقع فیلترهای پیش تصفیه اب می توانید از ورود کلر و سایر الودگی ها به دستگاه تصفیه آب نیمه صنعتی جلوگیری کرد. به صورت مداوم تی دی اس خروجی، ورودی و فاضلاب را کنترل و ثبت کنید. برای زیاد شدن عمر دستگاه تصفیه آب و ممبران پیشنهاد می شود از آنتی آسکالانت […]
اسفند ۳, ۱۳۹۴
دستگاه تصفیه آب نیمه صنعتی

عملکرد دستگاه تصفیه آب نیمه صنعتی

اجزاء دستگاه تصفیه آب نیمه صنعتی و عملکرد آن: شامل فیلتر p.p، فیلتر کربن اکتیو، فیلتر کربن بلاک، فیلتر ممبران، فیلتر پست کربن یا کربن نهایی، مخزن ذخیره آب تصفیه شده می باشد. در فرایند تصفیه آب توسط دستگاه تصفیه آب نیمه صنعتی ابتدا آب از فیلتر p.p که شن، ذرات معلق، ماسه، رسوب، را حذف می کند عبور می کند و بعد از فیلتر کربن اکتیو که کلر، مواد شیمیایی حاصل از سموم کشاورزی، طعم و بو نامطبوع آب را حذف می کند، عبور می کند و در نهایت از فیلتر کربن بلاک همانند فیلتر کربن اکتیو کارایی دارد اما ذرات و میکروب های بزرگتر از 0.005 میلیمتر را از بین می برد عبور داده می شود. این سه مرحله، پیش تصفیه هستند و برای ممبران که قلب دستگاه تصفیه آب نیمه صنعتی محسوب می شود ضروری است چون ممبران به ذرات معلق و شن و ماسه و کلر حساس بوده و به آن آسیب جدی وارد می شود. فیلتر ممبران باکتری ها، انگل ها، قارچ ها و میکرو ارگانیسم ها تا اندازه 0.0001 میکرون را از بین می برد. فیلتر کربن نهایی یا همان پست کربن جهت حذف بو و طعم نامطبوع آب ناشی از ذخیره در مخزن دستگاه تصفیه آب نیمه صنعتی می باشد. ظرفیت تانک دستگاه تصفیه آب نیمه صنعتی 400، 500، 600، می باشد ولی به سفارش مشتری ظرفیت دستگاه نیمه صنعتی متفاوت می باشد. عموما دستگاه تصفیه آب نیمه صنعتی دارای 4 ممبران و دو عدد پمپ می باشد. جهت نیاز مشتریان می توان دستگاه تصفیه آب نیمه صنعتی ارتقاء داد. جهت مشاوره با کارشناسان ما تماس حاصل فرمایید: 02165522963 02165522923