دستگاه تصفیه آب خانگی اسمز معکوس

اسفند ۱۹, ۱۳۹۴

اجزای اصلی دستگاه تصفیه آب

اجزای اصلی دستگاه تصفیه آب دارای 38 قطعه مجزا هستند که به شرح برخی از این قطعات می پردازیم: هوزینگ ها: هوزینگ فیلترها مانند ظرفی برای فیلترهای تصفیه اب عمل می کند که فیلتر در ان قرار می گیرد و عمل تصفیه اب را انجام می دهد. سه فیلتر پیش تصفیه داخل هوزینگ ها قرار گرفته و شامل دو نوع شفاف و مات است که فیلتر مرحله اول در هوزینگ شفاف قرار می گیرد. و بقیه فیلترها در هوزینگ های بعدی قرار می گیرند. شلنگ: شلنگ دستگاه تصفیه اب برای اتصالات مربوط تانک ذخیره و ورودی و خروجی فیلترها استفاده می شود. شیر گازی که به قسمت اب ورودی شهری منزل وصل می شود و جهت قطع و وصل کردن اب ورودی دستگاه تصفیه اب عمل می کند و در قسمت خروجی این سه راه استیل قرار می گیرد. شیر برداشت را روی سینک و یا روی دیوار نصب می کنیم که به سلیقه مشتریان بستگی دارد. شیر تنظیم فاضلاب جهت خروجی پساب دستگاه تصفیه اب استفاده می شود. شیر مخزن پلاستیکی که بر روی تانک ذخیره اب تصفیه شده استفاده می شود، باید وصل شود جهت قطع وصل کردن اب تصفیه شده به تانک ذخیره. اتصالات دستگاه تصفیه اب که فیتینگی و اتصالات زانویی است که به فیلتر مرحله چهارم وصل می شود و جهت خروجی پساب اب تصفیه شده و ورودی اب تصفیه شده به مرحله های بعد فیلترهای تصفیه اب وصل می شود. تانک ذخیره اب تصفیه شده : این تانک برای ذخیره اب تصفیه شده استفاده شده و توسط فیلتر پست کربن بو و طعم اب تصفیه شده در تانک ثابت می ماند. آچار : این ابزار برای باز کردن هوزینگ فیلترها استفاده می شود در هنگام  تعویض فیلتر ها استفاده می شود. جهت راه اندازی و نصب دستگاه تصفیه اب را با ما تماس بگیری: […]
بهمن ۱, ۱۳۹۴
آب شیرین کن اسمز معکوس

دستگاه تصفیه آب خانگی اسمز معکوس

دستگاه تصفیه آب خانگی اسمز معکوس RO یک فن آوری تصفیه آب است که با استفاده از یک غشاء نیمه تراوا برای حذف ذرات بزرگتر از آب آشامیدنی استفاده می شود. در اسمز معکوس، فشار به کار رفته که در بین غشاها استفاده می شود برای غلبه بر فشار اسمزی، است که توسط پتانسیل شیمیایی، یک پارامتر ترمودینامیکی هدایت می شود. غشا اسمز معکوس می تواند بسیاری از انواع مولکول ها و یون از جمله باکتری را حذف، و در هر دو پروسه های صنعتی و تولید آب آشامیدنی تصفیه شده استفاده می شود. در فرایند اسمز معکوس نتیجه این است که به املاح در سمت غشا تحت فشار اجازه عبور به طرف دیگر را می دهد. این غشا از طریق منافذ سوراخ اجازه نمی دهد باکتری و ذرات ریز از آن عبور کند و در نتیجه آب تصفیه شده از شیر اصلی دستگاه تصفیه آب خانگی خارج می شود. اسمز معکوس بهترین روش برای از بین بردن فلزات سنگین از جمله ارسنیک و … می باشد.