بهمن ۱۴, ۱۳۹۴

فیلتر کربن فعال

فیلتر کربن آخرین مرحله در فرایند پیش تصفیه دستگاه تصفیه آب خانگی، می باشد. انواع کربن فعال، جامد و متخلخل یا گرانول می باشد، کربن فعال با بار منفی بار مثبت آلاینده ها را جذب می کند، با گذشت زمان، فیلتر کربن از آلاینده هایی که از آب گرفته آلوده می شود و خاصیت خود را از دست می دهد و باید در زمان بین 3 ماه تا 6 ماه تعویض گردد.  فیلتر رسوب، فیلتر KDF، فیلتر کربن فعال و نقش آنها در یک سیستم تصفیه آب خانگی چند مرحله ای مورد بررسی قرار گرفته، همراه با اهمیت هر کدام در تولید آب تمیز، امن و دلپذیر نقش بسزایی دارند. کربن فعال یک ماده بسیار متخلخل است که رنگ و بو و طعم نامطبوع آب را جذب می کند. طعم و بو آب را بهبود می بخشد. و از دیگر فیلترهای تصفیه آب فیلتر غشائی و یا نیمه تروا نیز بهترین راه برای تصفیه آب وجود دارد. شرکت کاسپین ارتباط عرشیا با قرار دادن فیلتر های کربن فعال با کیفیت در این دستگاه های تصفیه آب خانگی روند تصفیه آب را بهبود می بخشد و فرایند تصفیه آب را کامل می کند و آب سالم و لذت بخش را به شما عزیزان ارائه می دهد.