اسفند ۳, ۱۳۹۴
دستگاه آب تصفیه کن

علل کار نکردن دستگاه تصفیه‌ آب

ممکن است همه شما با مشکلات متعدد دستگاه تصفیه‌آب خانگی روبرو شده باشید. اما چند مورد بیشترین حالات خرابی دستگاه هستند که به ترتیب به آنها می پردازیم: اول بیشترین مورد خاموش بودن دستگاه تصفیه آب یا کار نکردن مربوط به شیر ورودی دستگاه و یا برق ورودی است. در این دستگاه های تصفیه آب به دلیل وجود کلید فشار پایین وقتی که آب ورودی قطع باشد برق دستگاه تصفیه آب نیز قطع می شود تا دستگاه یکسره کار نکند. بنابراین در صورتی که دستگاه تصفیه آب کار نکرد در اولین قدم شیر آب ورودی و برق دستگاه را چک کنید. دوم به این جهت که دستگاه تصفیه آب با ترانس 24 ولت کار می کند نوسانات برق می تواند ترانس را بسوزاند. بعد از کنترل آب و برق ورودی، ترانس را چک کنید و در صورت خرابی آن را تعویض کنید. سوم معمولا هنگام تعویض فیلتر یا جابجایی دستگاه تصفیه آب، کلیدها های پرشر و یا لو پرشر ممکن است قطع شده باشد. برای کنترل آن دستگاه را برگردانید تا اگر سوکت ها در آمده اند آنها را به جای خود برگردانید. چهارم ممکن است یکی از دو سوئیچ فشار پایین و یا سوئیچ فشار بالا خراب شده باشد. برای تست هر یک از آنها، دو سیمی که به سوئیچ وصل است را در آورید دو سر سیم را به یکدیگر وصل کنید اگر دستگاه تصفیه آب شروع به کار کرد مطمئناً سوئیچ خراب است و آن را عوض کنید.پنجم کمترین حالت خرابی دستگاه تصفیه آب این است که پمپ آب دستگاه سوخته باشد. بعد از انجام اقدامات بالا اگر دستگاه تصفیه آب کار نکرد در نهایت امتحان پمپ است که در صورت خرابی باید پمپ  تعویض شود. در صورت کار نکردن دستگاه تصفیه آب با انجام این مراحل می توانید با سرویس کار شرکت تماس بگیرد تا در اسرع […]