دی ۲۸, ۱۳۹۴

تصفیه آب با اوزون

ازون چيست ؟ ازون گازی است تقريبا بي رنگ با بوی ترش با قدرت اکسيداسيون بالا. مولکول ازون پايدار نبوده و در نتيجه نمي توان آن را انبار يا حمل نمود . اين امر باعث می گردد که توليد ازون همواره در محل انجام گيرد . لذا مرحله حمل و انبار مواد شيميايی در اين روش حذف مي شود بطور کلي دلايل استفاده از گاز ازون به شرح زير است : اکسيداسيون جزيی يا کلی مواد محلول در آب ته نشيني مواد محلول . لخته سازي مواد آلی در تصفیه آب. ناپايدار ساختن اجسام کلوئيدی . ضد عفونی و از بين بردن باکتريها ، انگلها و قارچها و... در مراحل تصفیه آب بر خلاف کلر و مواد شيميایی ديگر ، اکسيداسيون تصفیه آب بوسيله ازون ، هيچگونه مواد سمي يا مضر در آب بجای نمی گذارد و نياز به پالايش مجدد آب ندارد . تجربه نشان داده است که ازون سريعا اجزاي محلول در محيط را اکسيد می نمايد و حاصل اين اکسيداسيون تنها اکسيد اجزا و اکسيژن می باشد لذا برای استفاده در مواردی که عناصر باقی مانده ديگر ممکن است مشکلات جانبی ديگر بوجود آورند مناسب می باشد . مولکول ازون پايدار نيست و پس از مدت کوتاهی شکسته مي شود و تبديل به مولکول پايدار اکسيژن می گردد .