دی ۲۱, ۱۳۹۴
دستگاه تصفیه آب خانگی اسمز معکوس

فیلتر غشائی استریل تصفیه آب

این فیلتر از یکسری لایه یا غشاهای نیمه تراوا که بصورت موازی دور هم پیچیده است تشکیل شده و به شکل استوانه ای با لایه های کرم رنگ و پوسته آبی می باشد. در دستگاه هایی تصفیه آب که دارای فرایند اسمز معکوس یا RO  هستند از این فیلتر استفاده شده و در مرحله چهارم بعنوان مهمترین فیلتر برای تصفیه آب بکار گرفته می شود. این فیلتر یکی از دقیق ترین فیلترهای تصفیه آب به شمار رفته و توانایی جداسازی آب سنگین و سبک را از هم دارد که آب سبک و عاری از هر نوع ناخالصی از غشاهای آن عبور کرده و بعنوان آب مصرفی استفاده می شود و آب سنگین دارای املاح و سایر آلودگی ها  که توانایی عبور از غشاها را نداشته و بصورت پساب دفع می شود. اساس کار این فرایند تصفیه آب از یک غشاء با روزنه های بسیار ریز بنا شده است. این غشاءها به صورتی ساخته شده اند که مولکولهای خنثی را براحتی از خود عبور می دهند. و نهایتا آب تصفیه شده صدرصد خالص را ارائه می دهد.