بهمن ۲۱, ۱۳۹۴
دستگاه تقطیر آب خانگی

کاربرد تقطیر در تصفیه آب

در مبحث کاربرد تقطیر در تصفیه آب یکی از روش های مرسوم در تصفیه آب همان گونه که پیش تر نیز مطرح شد، تقطیر آب خام است. در روش تقطیر به کمک جدایی فازها و تامین انرژی مورد نیاز تبخیر، آب تبخیر شده و پس از چگالش مورد استفاده قرار می گیرد. سیستم های جداسازی تقطیر آب از لحاظ مصرف انرژی بسیار پر مصرف می باشند. لذا تولید گازهایی که اثر گلخانه ای بوجود می آیند، از مشکلات روش های تبخیر است. کمبود انرژی، افزایش قیمت نفت، نیاز به صرفه جویی و اهمیت روز افزون مسایل زیست محیطی سبب شده است تا طراحان و مهندسین تلاش خود را برای بهینه سازی دستگاه های تقطیر بکار گیرند تا با بازیابی قسمتی از انرژی، بازده مصرف انرژی دستگاه را افزایش دهند و میزان آلودگی ناشی از مصرف سوخت را کاهش دهند. یکی از این طرح ها، کاربرد پمپ های حرارتی است که در سیستم های گرمایشی و سر مایشی به کار گرفته می شوند.