بهمن ۱۷, ۱۳۹۴

سختی آب تصفیه

کاهش سختی آب یا نرم کردن، فرآیندی است که در تصفیه آب متداول است. سختی گیری آب را می توان در تصفیه خانه آب انجام داد و یا اینکه مصرف کننده می تواند در محل مصرف انجام دهد. انتخاب یکی از این دو روش بستگی به عوامل اقتصادی و تمایل مردم به تصفیه آب دارد. به طور کلی نرم کردن آب با سختی مناسب 50 تا 150 میلی گرم کربنات کلسیم در لیتر بهتر است به مصرف کننده واگذار شود، در صورتی که آب سخت باید در تصفیه خانه نرم شود. فرآیندهای نرم کننده متداول، شامل ته نشینی شیمیایی و تبادل کننده یونی می باشد. هر کدام از روش های فوق ممکن است در تصفیه خانه با تجهیزات اختصاصی به کار برده شود. دستگاه های تصفیه آب خانگی منحصرا ً واحدهای مبادله کنندۀ یونی هستند. شرکت کاسپین ارتباط عرشیا با عرضه دستگاه تصفیه آب خانگی به شما عزیزان می توانید علاوه بر تصفیه آب منزل خود سختی آب را تا حد مطلوبی کاهش داد و آبی سالم و دلپذیر داشته باشید.
دی ۲۵, ۱۳۹۴

کاربرد تصفیه آب

تصفیه آب فرآیند از بین بردن مواد شیمیایی نامطلوب، آلاینده های بیولوژیکی، مواد جامد معلق و گازها از آب آلوده را انجام می دهد. هدف تصفیه آب تولید آب مناسب برای مصرف آب آشامیدنی می باشد و همچنین ممکن است آب تصفیه شده برای یکی از اهداف دیگر، از جمله انجام برایکاربردهای صنعتی پزشکی، دارویی، شیمیایی طراحی شود. روش های مورد استفاده برای تصفیه آب عبارتند از فرآیندهای فیزیکی مانند فیلترینگ، رسوب، و تقطیر؛ فرآیندهای بیولوژیکی مانند فیلترهای شن و ماسه و یا کربن فعال بیولوژیکی؛ فرایندهای شیمیایی مانند کلر و استفاده از تابش الکترومغناطیسی مانند نور ماوراء بنفش. دستگاه های تصفیه آب خانگی برای تصفیه آب آشامیدنی که برای انسان بسیار ضروری است و دستگاه های تصفیه آب صنعتی و نیمه صنعتی برای تصفیه آب برای امور صنعتی پزشکی و دارویی طراحی شده توسط شرکت کاسپین ارتباط عرشیا ارائه می گردد.