بهمن ۱, ۱۳۹۴
فیلتر آب شیرین کن r.o

کاربرد فیلتراسیون در تصفیه آب

فیلترهای موجود در بازار که برای تصفیه آب در دستگاه های تصفیه آب خانگی و نیمه صنعتی و صنعتی به کار می رود آلاینده های بیولوژیکی را از آب حذف می کند فیلتراسیون آب را برای آشامیدن و مصارف دیگر مناسب می کند. استفاده از فیلترهای تصفیه آب در مناطقی که سختی آب بالا است بسیار ضروری بوده چرا که این فیلترها وقتی در دستگاه های تصفیه آب خانگی قرار می گیرند تمامی آلاینده ها و سختی آب را از بین می برد با وجود اینکه در بسیاری از جوامع جهان از نظر اقتصاد و تکنولوژی پیشرفت و رونق چشمگیری داشته اند اما آب از نظر کیفیت همچنان فقیر مانده است یک علت مرگ و میر کودکان در جوامع در حال توسعه و فقیر وضعیت آب و بهداشت چنین مناطقی می باشد که در حد صفر است که این بیماری ها توسط پاتوژن آلودگی بیولوژیکی آب است که به بدن انسان از طریق آشامیدن آب منتقل می شود. بیماری های مانند : ذات الریه و ... را در پی دارد. امروزه می توان با به کار گیری دستگاه های تصفیه آب خانگی و فیلترهای تصفیه آب که داخل آن است و باعث از بین رفتن تمامی میکرو ارگانسیم های آب می شود که به حذف آلاینده های بیولوژیکی و ناخالصی آب منجر می شود.