بهمن ۱, ۱۳۹۴
آب شیرین کن اسمز معکوس

دستگاه تصفیه آب خانگی اسمز معکوس

دستگاه تصفیه آب خانگی اسمز معکوس RO یک فن آوری تصفیه آب است که با استفاده از یک غشاء نیمه تراوا برای حذف ذرات بزرگتر از آب آشامیدنی استفاده می شود. در اسمز معکوس، فشار به کار رفته که در بین غشاها استفاده می شود برای غلبه بر فشار اسمزی، است که توسط پتانسیل شیمیایی، یک پارامتر ترمودینامیکی هدایت می شود. غشا اسمز معکوس می تواند بسیاری از انواع مولکول ها و یون از جمله باکتری را حذف، و در هر دو پروسه های صنعتی و تولید آب آشامیدنی تصفیه شده استفاده می شود. در فرایند اسمز معکوس نتیجه این است که به املاح در سمت غشا تحت فشار اجازه عبور به طرف دیگر را می دهد. این غشا از طریق منافذ سوراخ اجازه نمی دهد باکتری و ذرات ریز از آن عبور کند و در نتیجه آب تصفیه شده از شیر اصلی دستگاه تصفیه آب خانگی خارج می شود. اسمز معکوس بهترین روش برای از بین بردن فلزات سنگین از جمله ارسنیک و … می باشد.