بهمن ۵, ۱۳۹۴
مخزن ذخیره اب به روش اسمز معکوس

انواع مخازن ذخیره آب

انواع مخازن ذخیره آب مخازن مکعبی : مخازن مکعبی پلی اتیلن یکپارچه از ۳۰۰ تا ۳۰۰۰۰ لیتری جهت کاربرد در صنایع شیمیایی، مشتقات، نفتی، پتروشیمی، لبنی، آب آشامیدنی، شیلات، سپتینگ تانک و کولینگ تاور جهت کارخانجات روی و مس انواع بشکه های دوجداره و دهان گشاد جهت حمل و نقل نگهداری مواد اسیدی. مخازن ته قیفی و زوک: مخازن ته قیفی پلی اتیلن یکپارچه از۱۰۰ تا ۶۶۰۰۰ لیتری جهت کاربرد در صنایع شیمیایی، مشتقات، نفتی، پتروشیمی، لبنی، آب آشامیدنی، شیلات، سپتینگ تانک و کولینگ تاور جهت کارخانجات روی و مس انواع بشکه های دو جداره و دهان گشاد جهت حمل و نقل و نگهداری مواد اسیدی. مخازن افقی: مخازن افقی پلی اتیلن یکپارچه از۱۱۰ تا ۱۰۰۰۰ لیتری جهت کاربرد در صنایع شیمیایی، مشتقات نفتی، پتروشیمی، لبنی، آب آشامیدنی، شیلات، سپتینگ، تانک وکولینگ تاور جهت کارخانجات، روی ومس انواع بشکه های دو جداره و دهان گشاد جهت حمل ونقل و نگهداری مواد اسیدی نحوه قرار گیری صحیح مخازن افقی: سطح زیر مخزن می باسیت کاملا صاف باشد. از قرار دادن پایه با فواصل زیاد زیر مخزن خودداری گردد. از قراردادن مخزن پلی اتیلن روی سطح ناهموار یا خالی خودداری گردد. از قراردادن مخزن پلی اتیلن در روی سطوح شیب دار خودداری نمائید.